3. ANNA JA SIIMEON (Luuka 2:25-38)

TAUSTAST. Tõsiasi, et Joosep ja Maarja ohverdasid templis vaid ühe paari tuvisid, näitab, et nad olid vaesed. Võrdle 3 Moosese 12:7-8. Paljud ootasid sel ajal Messiat, ent suurem osa arvas, et Ta näitab oma väge ja meelevalda kõigile.

1. Kujuta ette, mida Anna üle elas, kui ta abikaasa pärast seitsmeaastast abielu suri (salm 36)!
 • Miks Anna ei tahtnud uuesti abielluda, nagu sel ajal kombeks oli? Mõtle erinevatele põhjustele!
 • Mis oli Anna elu mõte nende 50-60 leseaasta jooksul (salmid 36-37)?

  2. Mis sa arvad, mille pärast Anna ööd ja päevad, aasta aasta järel templis palvetas?
 • Mida näitab salm 38 Anna usu kohta? (Millest oli tal lunastust vaja?)

  3. Kujuta nüüd ette elu, mida Siimeon oli elanud enne Jeesusega kohtumist! Mis olid tema rõõmud ja mured (salmid 25-26)?
 • Mida tähendas Siimeonile Jumala tõotus (salm 26)?

  4. Mida tähendab vana inimese jaoks see, kui tal on midagi tulevikult oodata ja loota?
 • Mida on ühist ootamisel ja usul?
 • Mis oli vahet Messial, keda ootas Siimeon, ja Messial, keda ootas enamik inimesi? (Vaata märkust ja salmi 25!)

  5. Kuidas oskas Siimeon näha vaese pere lapses Issandat Kristust?
 • Miks keegi teine templi külastajatest ei näinud seda, mida nägid Anna ja Siimeon?

  6. Vaata hoolikalt teksti ja püüa leida viiteid, millist lunastust ootasid need kaks vanainimest Messialt (salmid 25, 31, 32, 38)!
 • Mida tahad sina Jeesuselt kõige enam?

  7. Millist jõupingutust nõuab inimeselt möönmine, et ta on valmis surema (salm 29)?
 • Rakenda Siimeoni sõnu oma elus! Kas sina saad öelda nii, nagu tema ütles salmides 29-30?

  8. Mida uut paljastasid Siimeoni sõnad Maarjale tema lapse kohta (salmid 30-35)?
 • Kuidas läbistas mõõk Maarja südame? (Vastus pole tänases tekstis.)

  9. Anna ja Siimeon ei kohanud Jeesust enam kunagi. Kuidas muutis kohtumine väikse Jeesusega nende elusid? Mis jäi samaks?

  10. Mis kutsumus oli neil kahel vanainimesel kuni surmani?
 • (Meie päevil on paljud inimesed huvitatud prohvetiannist. Miks kutsuti Annat prohvetiks? Vaata salmi 36!)

  RÕÕMUSÕNUM. Kui sa oled näinud Jeesust läbi Jumala sõna, siis suudad sa öelda nagu Siimeon: „Nüüd, Issand, oled sa täitnud oma tõotuse ja võid lasta oma sulasel rahus minna. Omaenda silmadega olen ma näinud sinu lunastust.“

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com