4. JEESUS TEISMELISENA (Luuka 2:40-52)

TAUSTAST. Juudi poisse peetakse täiskasvanuks 13-aastaselt. Jeesusel oli neli venda ja mõned õed (Matteuse 13:55-56). Tema isa oli puusepp ja ka tema õppis isa ameti. Tempel oli ainus koht, kus juudid tohtisid oma pattude eest ohverdada. Jumal oli lubanud, et Tema ligiolu on alati seal.

1. Maarja pidi kasvava pere eest hoolitsema. Mida võis talle tähendada iga-aastane paasapühade palverännak?
 • Milliseid ettevalmistusi pidi Maarja tegema selleks kahenädalaseks reisiks?

  2. Kujuta ette poisieas Jeesuse igapäevaelu kasvava pere vanima pojana!
 • Mida tähendas Jeesusele, et Ta sai võib-olla esimest korda koos vanematega Jeruusalemma sõita?

  3. Miks ei öelnud Jeesus vanematele varem, et Ta ei plaanitse nendega koos koju tulla?
 • Miks tahtis Jeesus just templisse minna?

  4. Mida ütlevad salmid 46-47 Jeesuse kohta?
 • Mis oli selle 12-aastase poisi esmane huvi?

  5. Miks imestas Jeesus selle üle, et Ta vanemad ei teadnud, kus Ta oli?

  6. Miks oli Jeesuse jaoks nii tähtis kohtuda oma taevase Isaga templis, mitte seal, kus Ta ise parasjagu oli?

  7. Mida näitab salm 48 Maarja kohta?
 • Kuidas oleks Maarja pidanud reageerima, kui ta poja silmist kaotas?

  8. Kuidas tundsid end Jeesuse vanemad, kui nad poja vastust kuulsid (salm 49)?
 • Mida tahtis Jeesus oma vanematele selle juhtumi kaudu õpetada?

  9. Millal on meil sellest tekstist lähtuvalt õigus vanemate käsust üle astuda?
 • Milline on sellest tekstist lähtuvalt Jumala tahe teismeliste jaoks?
 • Kuidas peaksime sellest tekstist lähtuvalt oma teismelisi kohtlema?

  10. Milline oli Jeesuse suhe vanematega ja teiste inimestega nende 18 aasta vältel, mis jäävad selle sündmuse ja Tema avaliku tegevuse vahele (salmid 51-52)?

  RÕÕMUSÕNUM. Põhjus, miks Jeesus armastas templit, on kirjas Johannese 2:19-21. Ringijuht võib selle lõigu ette lugeda.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com