6. JEESUS ALUSTAB OMA TEGEVUST (Luuka 4:31-37)

TAUSTAST. Sellist meest, kelles on kuri vaim, kutsutakse kurjast vaimust vaevatuks. See erineb vaimuhaigusest, tähendades lihtsalt seda, et kuri vaim elab inimese südames samamoodi, nagu Püha Vaim elab uskliku südames. Kuri vaim läheb tavaliselt inimese sisse ebajumalateenistuse, nõiduse, ennustamise, kultuslike tervendamiste, erinevate rokkmuusikaliikide jms kaudu. Kurjast vaimust vaevatul on sageli mingid „hood“, ta karjub ebainimliku häälega ja on sageli erakordselt tugev.

1. Kas sina usud, et saatan ja kurjad vaimud on olemas?
 • Kui oled kuulnud lugusid kurjast vaimust vaevatud inimestest jms, siis võid nendest jutustada!
 • Miks nii paljud inimesed kardavad pimedust, kummitusi, vaime ja ebajumalaid?

  2. Kujutle kurjast vaimust vaevatud mehe igapäevaelu! Mõtle eriti tema pereelule ja teistele suhetele!
 • See oli esimene hingamispäev, mille Jeesus Kapernaumas veetis, mis tähendab, et inimesed polnud osanud tulla sünagoogi temaga kohtuma. Miks sinu arvates tuli sinna too kurjast vaimust vaevatud mees, ehkki ta teadis, et teda võib iga hetk tabada mõni neist „hoogudest“?

  3. Miks kurjad vaimud Jeesuse lähedale sattudes sageli karjusid ja mäslesid?
 • Seleta oma sõnadega, mida kuri vaim Jeesuse kohta teadis (salm 34)!
 • Kas vaimul oli õigus või ei?

  4. Miks Jeesus ei kõnetanud meest, vaid vaimu?
 • Miks Jeesus ei vastanud kurja vaimu poolt esitatud küsimusele (salmid 34-35)?

  5. Miks Jeesus aitas kurjast vaimust vaevatud meest, ehkki too polnud seda palunud?
 • Võib-olla oled kuulnud lugusid, kuidas keegi ajas inimesest kurje vaime välja. Mille poolest erineb sellest moodus, kuidas Jeesus kurja vaimu välja ajas?

  6. Mis hämmastas inimesi Jeesuse juures kõige rohkem (salmid 32, 36)?
 • Mille poolest erinevad Jeesuse sõnad teiste inimeste sõnadest?
 • Millise probleemi või inimese jaoks oleks sul praegu Jeesuse vägevat sõna tarvis? (Võid vastata vaikselt oma südames.)

  7. Mida peaksid selle teksti põhjal ütlema inimesele, kes kardab pimedust, vaime, kummitusi, ebajumalaid või saatana väge?
 • Mil määral aitab sinu arvates kaasaegne kristlik kirik neid, kes on vaimumaailma poolt seotud?

  8. Miks alustas Jeesus oma tegevust sellise teoga?

  9. Mis on vahet sellel, kui inimene langeb pattu, ja sellel, kui temasse läheb kuri vaim?

  10. (Vastused viimasele kolmele küsimusele leiab mujalt kui tänasest tekstist.)
 • Kuidas sai Jeesus meelevalla käsutada kurja vaime?
 • Kuidas Jeesus lõpuks hävitab saatana ja tema vaimud (salmid 34)?
 • Ehkki Jeesusel oli meelevald hävitada kurje vaime, miks siis hävitasid kurjad vaimud tema enese ristil?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com