8. KES ON TÕELISELT ÕNNELIK? (Luuka 6:20-26)

TAUSTAST. Sõna „õnnis“ tähendab algses kreeka keeles „äärmiselt õnnelik“. Selles tekstis mainitud „rikkad“ on need, kellel on kõik, mida nad selles elus on iganes tahtnud: raha, armastus ja tervis. „Vaeste“ all mõeldakse inimesi, kellel pole neid asju kunagi olnud või kes on need kaotanud. (Sõna „vaesed“ ei tähenda siin „vaimust vaeseid“, Jeesus ei viita siin nendele.)

1. Mis on selle teksti põhjal inimese tõeline õnn?
 • Mis on selle teksti põhjal inimese tõeline õnnetus?

  2. Mis on Jeesuse sõnul vaesuse positiivne tahk? (Sõna „vaesed“ tähendust vaata eelpoololevast märkusest!)
 • Mis on rikkuse puhul negatiivne? (Vaata eelpoololevat märkust!)
 • Millisesse neist kahest grupist kuulud sina? (Võid vastata vaikselt oma südames.)

  3. Paljud inimesed selles maailmas on näljased, sest neil pole toitu. Kuidas saab Jeesus osasid neist õnnelikeks nimetada?
 • Paljud inimesed meie ühiskonnas ihaldavad armastust ja tunnustust. Kuidas saab Jeesus osasid neist õnnelikeks nimetada?

  4. Mõtle mingile olukorrale minevikus, mis pani sind nutma! Mis tunne sul oleks olnud, kui Jeesus oleks siis sinu juurde tulnud ja öelnud: „Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate“?
 • Kujutle inimest, kes iialgi ei nuta! Miks on raske teda õnnelikuks või õnnetuks nimetada?

  5. Mis alustel võis Jeesus väita, et Tema nutvad jüngrid on õnnelikud?
 • Kas nutvad jüngrid on õnnelikud nuttes või hiljem, kui nad saavad naerda?

  6. Mis on väärat rikkuses, rahulolus, naerus ja selles, kui sinust hästi räägitakse?
 • Millal tuleb aeg, kui rikkad, täissöönud, naervad inimesed peavad nutma?

  7. Miks vihatakse neid, kes räägivad tõtt, ja miks räägitakse hästi neist, kes on valeprohvetid (salmid 22, 26)?
 • Kas sinu arvates on tegelikult olemas inimesi, kes rõõmustavad ja hüppavad rõõmust, kui neid taga kiusatakse ja kritiseeritakse (salm 23)? Kui on, siis kuidas nad sedaviisi reageerida suudavad?

  8. Mis on vaestel, nälgijatel, nutvatel ja kritiseeritud inimestel sellist, mis rikastel jt puudub?

  9. Miks kutsub Jeesus õnnelikeks vaid oma jüngreid, mitte kõiki kannatavaid inimesi maailmas (salm 20)?

  10. Rakenda need salmid Jeesuse elule! Arutle järgneva üle: kas Jeesus oli ristil rippudes õnnelik? Miks? Miks mitte?
 • Miks ei pakkunud Jumal kannatavale Jeesusele lohutust?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com