9. ARMASTAGE OMA VAENLASI! (Luuka 6:27-38)

TAUSTAST. Seda teksti lugedes mõtle eelmisele nädalale! Mis piirini järgisid sa neid käske oma igapäevaelus?

Salmid 27-30

1. Enamik meist on nähtavasti nõus sellega, et igaüks peab elama nii, nagu Jeesus siin õpetab. Miks on nii raske niimoodi elada?
 • Kas Jeesuse õpetust oleks lihtsam järgida, kui Ta oleks öelnud: „Olge vaenlaste vastu lahked!“?

  2. Kujutle, et sa hakkad neid reegleid oma pereringis, koolis või töökohal järgima. Mida sa arvad, kuidas su pere, kool või töökoht muutuks?
 • Mis sa arvad, kas suhe kellegagi, kes sulle ei meeldi, paraneks, kui sa selle inimese eest palvetaksid (salm 28)?

  3. Jeesus pidas kõiki neid käske punktipealt. Miks Tal siiski nii palju vaenlasi oli?

  4. Millist kahju teeb vihkamine vihkajale?

  Salmid 31-38

  5. Mis on põhiline erinevus Kõigekõrgema laste ja patuste vahel, nii nagu neid nendes salmides kujutatakse?
 • Mille poolest sarnaned sina Kõigekõrgema lastega ja mille poolest sarnaned sa patustega?

  6. Mil moel eksivad need, kes alati kaebavad, et teised ei arvesta nendega (salmid 36-38)?
 • Millised inimesed vajavad tingimusteta armastust kõige enam?

  7. Salm 35 kirjeldab Jeesuse armastust meie vastu isegi siis, kui oleksime Tema vaenlased. Loe salmi ja vasta järgnevale küsimusele! Kas inimesele on sellisesse tingimusteta armastusse uskumine raske või kerge?

  8. Neile, kes neid käske peavad, on lubatud suur tasu (salm 35). Jeesus täitis selle tingimuse, ent tasu asemel löödi Ta hoopis risti. Miks?

  9. Kuidas saame õppida armastama oma vaenlasi?
 • Kuidas inimesed, kes ei ole saanud hakkama oma vaenlaste armastamisega, võivad saada Kõigekõrgema lasteks?

  RÕÕMUSÕNUM. Sõna tegelikus tähenduses oli vaid Jeesus Kõigekõrgema Jumala Poeg. Ta armastas oma vaenlasi ja palvetas nende eest kibeda lõpuni. Siiski ei võtnud Ta tasu endale, vaid annab selle neile, kes paluvad andestust, et nad ei suuda neid käske täita.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com