10. SINU ELU ALUS (Luuka 6:45-49)

1. Keda kujutab Jeesus salmis 45?

2. Mis on sarnast majal ja inimelul? Leia võimalikult palju sarnasusi!
 • Miks paljud inimesed peavad oluliseks vaid maja / elu fassaadi, mitte selle vundamenti / alust?

  3. Milliseid erinevaid asju võivad inimesed oma elu aluseks võtta?
 • Mis põhjusel ehitavad paljud inimesed oma elu, ilma et nad eelnevalt „vundamenti ehitaksid”?

  4. Mida peab Jeesus silmas, kui ta räägib „suurveest“ või „voolust“, mis tabab inimelu?
 • Kuidas käituksid olukorras, kui su elu tabab „suurvesi“, mille ees praegu hirmu tunned?

  5. Selle tähendamissõna järgi tabab „suurvesi“ ühtemoodi nii kristlaste kui ka mittekristlaste elusid. Miks kristlasi ei säästeta?

  6. Mõtle korrale, kui su elu tabas katastroof! Mille külge sa siis klammerdusid?
 • Kuidas Jeesuse sõnad sind piinarikkal ajal aitasid? Palun jaga oma kogemusi!

  7. Mis juhtub inimesega, kelle maja kukub kokku? (Kuidas ta elab peale katastroofi?)

  8. Mis võib olla põhjuseks, miks keegi kuuleb Jeesuse sõnu, ent ei pane neid praktikasse?
 • Mis paneb kedagi tahtma panna Jeesuse sõnu praktikasse?
 • Millisesse neist kahest grupist kuulud sina? (Võid vastata vaikselt oma südames.)

  9. Jeesuse sõnade ellurakendamine tähendab muuhulgas ka seda, millest eelmisel korral kuulsime: armastage oma vaenlasi! Saad sa öelda, et need sõnad on saanud sinu elu aluseks?

  10. Sõnal „kalju“ on Piiblis rohkem kui üks tähendus. Paulus ütleb 1 Korintose 10:4: „See kalju oli Kristus.“ Mis vahe on, kas sa ehitad oma elu Jeesuse käskudele (seadusele) või Jeesusele enesele (evangeeliumile)?

  11. Jeesus ise täitis kõiki käske. Miks siis purustas „suurvesi“ Tema elu?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com