11. LESKNAINE NAINI LINNAST (Luuka 7:11-17)

TAUSTAST. Inimesed kutsusid Jeesust suureks prohvetiks, sest neil oli meeles, kuidas nii Vana Testamendi Eelija kui Eliisa äratasid lesknaise poja surnuist üles (salm 16).

1. Mõtle erinevatele põhjustele, miks nii paljud inimesed tahtsid noormehe matustel osaleda (s.12)!

2. Mõtle selle lesknaise elule! Ajal, kui kõik tahtsid saada võimalikult palju lapsi, oli temal vaid üks laps. Mis võisid olla selle väikese pere eredaimad hetked, kui isa veel elas?
 • Mis võis selle naise jaoks mehe surma korral kõige raskem olla?

  3. Millised majanduslikud ja psühholoogilised probleemid võivad esile kerkida, kui ema oma ainsat poega üksinda kasvatab?

  4. Mida võis see ema oma poja kirstu järel kõndides Jumala kohta mõelda?

  5. Noormehe surma ajal oli Jeesus Kapernaumas, mis asus umbes 40 km kaugusel Naini linnast (Luuka 7:1). Matused peeti hiljemalt päev peale surma. Miks tahtis Jeesus aegsasti sellele matusele jõuda, ehkki see tähendas, et ta pidi kiiruga nii kaugelt tulema?
 • Miks tahtis Jeesus aidata seda lesknaist, kes temalt kunagi abi küsinud polnud?

  6. Millistes olukordades oled tundnud, et Jumala abi ei pruugi õigel ajal sinuni jõuda?
 • Kuidas saame veenduda selles, et Jeesus ei tule kunagi liiga hilja?

  7. Miks ütles Jeesus nutvale emale: „Ära nuta!“?
 • Jeesus ütleb täna sullegi: „Ära karda!“ Mida Ta sellega mõtleb?

  8. Kuidas äratas Jeesus noormehe surnuist üles?

  9, Mida peab Luukas silmas, kui ta ütleb, et „Jeesus andis poja ta emale tagasi“ (salm 15)?
 • Mis sa arvad, kuidas muutis see juhtum ema ja tema poja suhet?

  10. Ka taevane Isa pidi nägema, kuidas Tema ainust Poega viiakse hauda. Mis sa arvad, kas Tema valu oli suurem või väiksem kui sellel lesknaisel?
 • Salm 16 ütleb: „Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest!“ Miks ei aidanud Ta omaenese Poega, kui too oli suremas?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com