12. NAINE, KELLELE ANTI PALJU ANDEKS (Luuka 7:36-50)

TAUSTAST. Selles kultuuris ei tohtinud naised oma juukseid avalikult näidata. Salmid 44-46 kirjeldavad, kuidas austatud külalisi tavaliselt kodudes tervitati / vastu võeti.

1. Mida mõtles Jeesusest variser Siimon, kes oli Ta oma koju kutsunud (salmid 36, 39, 44-46)?
 • Mis sa arvad, miks Siimon Jeesuse üldse külla kutsus?

  2. Kõik teadsid seda naist, sest ta oli linna prostituut (salm 37). Püüa ette kujutada, kuidas naine üles kasvas. Mis võis olla põhjuseks, et ta oli nüüd prostituut? Mõtle erinevatele võimalustele!
 • Millised võisid olla selle naise kogemused armastusest?

  3. Lõhnasalvi täis alabasternõu oli üsna kallis. Mõtle erinevaid põhjusi, miks naine oli raha kogunud ja selle nõu ostnud!

  4. Miks naine tahtis nii väga Jeesusega kohtuda? Ta pidi ju teadma, et variseri kodus ei võeta teda hästi vastu!
 • Mis aitas naisel uskuda, et Jeesus ei lükka teda tagasi?

  5. Miks naine tahtis Jeesust puudutada?
 • Mis juhtub, kui meie vastu puutub keegi või miski, mida me jälestame?
 • Mis juhtus, kui naine puudutas Jeesust?

  6. Miks naine nuttis nii väga, et Jeesuse jalad said märjaks?

  7. Mis sa arvad, mis oli selle naise puhul oluline: kas tema usk Jeesusesse või tema armastus Jeesuse vastu? Põhjenda teksti põhjal!
 • Oled sa kunagi tundnud, et armastad Jeesust kogu südamest? Mis puhul sa seda tundsid?

  8. Salmides 41-42 räägib Jeesus lühikese tähendamissõna rahalaenajast. (Viissada teenarit oli 12 aasta palk. Viiskümmend teenarit oli 12 kuu palk.) Pattu võrreldakse võlaga. Mida tahtis Jeesus Siimonale selle loo kaudu õpetada?
 • Mis olid Siimona patud, millele Jeesus selles tähendamissõnas viitab?

  9. Mis sai patuvõlast, mis naisel Jumala ees oli?
 • Mis sai patuvõlast, mis Siimonal Jumala ees oli?
 • Miks Siimon ei armastanud Jeesust?

  10. Jeesus, olles täiesti teadlik kõigist su pattudest, ütleb sulle nüüd sõnad salmidest 48 ja 50. Mida sa talle vastad?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com