13. TÄHENDAMISSÕNA KÜLVAJAST (Luuka 8:4-15)

TAUSTAST. Tähendamissõna külvajast oli Jeesuse esimene tähendamissõna, mis oli Tema kolmeaastase avaliku teenimise võrdpildiks.

1. Miks võrdles Jeesus Jumala sõna seemnega? Leia võimalikult palju sarnasusi.
 • Mida tahtis Jeesus selle tähendamissõna kaudu oma tulevase teenimistöö kohta öelda?

  2. Millised on konkreetsed viisid, kuidas saatan meie südamest Jumala sõna ära võtab (salmid 5, 12)?
 • Kuidas saame ära hoida, et meiega ei juhtuks see, mida on kirjeldatud 12. salmis?

  3. Vaata salme 6 ja 13. Millised katsumused võivad põhjustada inimese äralangemise kristlikust usust?
 • Vaata salmi 13. Mille üle inimesed rõõmustasid?
 • Mida peab Jeesus silmas kristlase all, kellel pole „juurt“?

  4. Kuidas võivad „elu mured, rikkused ja naudingud“ lämmatada Jumala sõna meie elus (salmid 7, 14)?
 • Miks kipub rikkus olema kristlase jaoks suurem probleem kui vaesus?
 • Mida peame tegema, kui mõistame, et mured, rikkused ja naudingud eraldavad meid tasapisi Jumala sõnast?

  5. Kuidas saab halvast pinnasest hea maa (salmid 8, 15)?
 • Millistel tingimustel võib inimelu vilja kanda?

  6. Milline neist neljast pinnasest sobib kõige paremini kirjeldama sinu südame olukorda praegusel hetkel? (Võid vastata vaikselt oma südames.)

  7. Mida peab Jeesus silmas sajakordse saagi all (salm 8)?
 • Miks ootavad paljud tänapäeva kristlased, et „vili“ nende elus kasvab üleöö?

  8. Mida see tähendamissõna õpetab meile evangelismist?
 • Mida õpetab see tekst „väe-evangelismist“? (Kui sa seda terminit ei tea, võid küsimuse vahele jätta.)

  9. Piiblis võrdsustatakse Jeesust Jumala sõnaga (ringijuht võib lugeda Johannese 1:1). Mille poolest on Jeesus ja seeme sarnased?
  RÕÕMUSÕNUM. Jeesus ütles oma viimasel ööl siin maa peal järgmist: „„Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.” Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra." (Johannese 12:23-33). Järelikult on seeme tähendamissõnas sõna ristist.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com