14. MA JÄRGNEN SULLE (Luuka 9:57-62)

1. Selles tekstis on kolm inimest, kes arvestavad välja, mis maksab Jeesuse järgimine. Millistes olukordades oled sina sama teinud?

2. Miks ei öelnud Jeesus esimesele mehele lihtsalt: „Tere tulemast minu seltsi!“ (salmid 57-58)?
 • Mida tahtis Jeesus sellele mehele öelda oma vastusega, mis on salmis 58?

  3. Kuidas reageeriksid sina, kui ainus, mida Jeesus sulle lubaks, oleks elu, mida kirjeldatakse salmis 58?
 • Miks pidi Jeesus elama sellist elu, nagu kirjeldab salm 58, ehkki Ta oli Jumala Poeg?

  4. Mis olid teise mehe prioriteedid (salmid 59-60)?
 • Võrdle teise mehe prioriteete enda omadega.
 • Milliseid prioriteete sa tahaksid, et su lapsed valiksid sellises situatsioonis?

  5. Kuidas võib perekonnaliikme surm meid nii tugevasti siduda, et arvame, nagu ei suudaks me Jeesust järgida?

  6. Mis oli tõeline põhjus, miks kolmas mees tahtis veel kord koju minna (salmid 61-62)?
 • Miks ei lubanud Jeesus talle seda väikest lohutust?

  7. Kuidas nende kolme mehe elud sinu arvates kulgeksid, kui nad otsustaksid Jeesusest maha jääda? Mis juhtuks, kui nad otsustaksid Jumala riiki kuulutada?

  8. Paljudes kultuurides, samuti Jeesuse eluajal, oli vanemate austamine poja jaoks kõige olulisem. Miks läheb Jeesus siin omaenese kultuuriga vastuollu?
 • Jeesus õpetas ka, kui tähtis on austada oma isa ja ema. Kuidas saame loetud teksti selle käsuga sobitada?

  9. Kas sinu arvates hoiatatakse noori meie kirikutes Jeesuse järgimisega kaasnevate raskuste eest, nii nagu Jeesus neid kolme meest hoiatas?

  10. Mida sa pead tegema, kui sa taipad, et ei kõlba Jumala kuningriigis teenima?

  RÕÕMUSÕNUM. Neid sõnu öeldes oli Jeesus teel Jeruusalemma. Ta ei vaadanud tagasi, kui ta oli käe adra külge pannud, vaid läks otsustavalt kannatuse ja surma poole. Ta kõlbas Jumala kuningriigile – võib-olla oli Ta ainuke, kes üldse kunagi kõlvanud on. Ta ei kõlvanud mitte iseenda, vaid meie pärast.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com