15. NIMI TAEVAS (Luuka 10:17-20)

TAUSTAST. Taustainfoks loe salmid 1 ja 9. See tekst räägib otsustavast hetkest Galilea ärkamises. Millise kursi see võtab? 9.* küsimuse juures vaata 1 Moosese 3:15.

1. Mis sinu arvates juhtuks, kui inimestel meie kirikutes oleks sama vägi kui nendel seitsmekümnel?
 • Miks need seitsekümmend andsid Jeesusele aru vaid ühest oma teenistuse aspektist?

  2. Miks inimestele tavaliselt meeldib võim ja autoriteet?
 • Kui jüngrid rõõmutsesid oma edu üle, siis miks ei rõõmustanud Jeesus koos nendega?

  3. Mis on vahet rõõmul sellest, et su teenimistöö läheb hästi, ja rõõmul sellest, et su nimi on taevas kirjas?
 • Miks on kergem rõõmutseda maiste asjade kui taevaste asjade üle?

  4. Mida jutlustab see jünger, kelle rõõm on selles, et tal on vägi deemoneid välja ajada?
 • Mida jutlustab see jünger, kelle rõõm on selles, et tema nimi on taevas kirjas?

  5. Mis peaks juhtuma, et võiksime õppida rõõmustama selle üle, et meie nimed on taevas kirjas?

  6. Millal ja kuidas saavad meie nimed taevasse kirja pandud?

  7. Millal ja kus oled kuulnud sellistest sündmustest, nagu kirjeldatakse salmis 19?
 • Millises olukorras suudaksid julgust koguda, et trampida madude ja skorpionide peal?

  8. Miks ei saa keegi ega miski Jeesuse jüngritele kahju teha (salm 19)?
 • Mida kardad sina oma kallitele mõeldes?
 • Mida meil selle teksti põhjal pole tarvis karta?
 • Mida peaksime kartma?

  9. Ehkki paljud Jeesuse jüngrid surid märtrisurma, siis mis mõttes on siiski tõsi, et nad said jagu vaenlase kõigest väest?
 • Miks lubati vanal maol (saatanal) ristil Jeesuse kanda salvata?

  10. Mida räägib see tekst meile meie teenimisest?
 • Mida räägib see tekst „väe-evangelismist“? (Kui sa ei tea seda terminit, võid küsimuse vahele jätta.)

  RÕÕMUSÕNUM. Piibel räägib meile nende saatusest, kelle nimed pole taevases eluraamatus kirjas: „Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve." (Ilmutuse 20:15.) Kuna Jeesus ei tahtnud, et see meiega juhtuks, palvetas Ta nagu Mooses: „Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu! Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud! " (2 Moosese 32:32.)

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com