16. HALASTAJA SAMAARLANE (Luuka 10:25-37)

TAUSTAST. Jeesuse aja juudid põlgasid samaarlasi, kuna nood olid segaverelised ja pooleldi paganad. Samaarlastel oli oma tempel Gerisimi mäel, 50 km Jeruusalemmast põhja poole. Nad kasutasid pühakirjana vaid viit Moosese raamatut. Selles tähendamissõnas kirjeldatud haavatu on ilmselt juut. Preester ja leviit olid nähtavasti teel templisse religioosseid kohustusi täitma. Kui nad verd puudutaksid, oleksid nad olnud ülejäänud päeva roojased ja poleks tohtinud templisse siseneda.

1. Kujutle haavatu mõtteid, kui ta tundide kaupa tee ääres lebas.
 • Kujutle naise ja laste tundeid, kui pereisa reisilt koju ei naasnud.

  2. Miks need kaks usklikku inimest, preester ja leviit, ei püüdnud surevat meest aidata? Mõtle võimalikult palju põhjuseid.
 • Millise hinnangu võis kirjatundja anda preestri ja leviidi käitumisele selles tähendamissõnas (salmid 25-27)?

  3. Kuidas tõlgendasid preester ja leviit armastuse käsku, mis oli neile Piiblist väga hästi tuntud? (Vaata salmi 27!)
 • Kas sinu arvates on võimalik armastada Jumalat kogu südamest, hingest ja jõust ning samal ajal kohelda kannatavat inimest niimoodi, nagu need kaks usklikku tegid? Põhjenda!

  4. Samaarlasel oli palju põhjusi, miks ta EI peaks haavatut aitama. Mõtle võimalikult palju põhjusi!
 • Mis oleks vähim, mida korralik inimene selles olukorras abistamiseks teeks?
 • Millist „erilist“ abi osutas samaarlane haavatule?

  5. Kaks hõbemünti oli kahe päeva palk, millest jätkus haavatu ülalpidamiseks võõrastemajas kahe kuu jooksul. Milline oleks see summa meie rahas?
 • Miks tahtis samaarlane maksta sellise rahasumma võõra inimese abistamiseks, kes polnud isegi tema kaasmaalane?
 • Kelle jaoks oleksid sina valmis tegema sama, mis samaarlane tegi võõra heaks?

  6. Mis sa arvad, kas samaarlane pidas ka armastuse käsu esimest osa (salm 27)? Põhjenda!

  7. Kes on sinu ligimene, keda oled võib-olla samamoodi ignoreerinud, nagu preester ja leviit vältisid haavatud meest (salm 37)?
 • Milliseid konkreetseid samme teeksid sina selle ligimese aitamiseks?

  8. Mille poolest on Jeesus ja halastaja samaarlane sarnased?
 • Mida tegi Jeesus oma vaenlaste heaks rohkem kui samaarlane?
 • Mida on Jeesus teinud meie heaks, kes me oleme sageli tundnud end südame ja hinge poolest haavatuna?

  (9. Arutle mõne konkreetse näite üle, nt miks enamik Euroopa kristlasi ei teinud midagi aitamaks Teise maailmasõja ajal tagakiusatud juute. Leia mõni näide oma maa või kiriku ajaloost: orjapidamine, vähemuste diskrimineerimine vms.)

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com