17. TARVIS ON VAID ÜHT (Luuka 10:38-42)

TAUSTAST. Jeesuse ajal polnud naiste positsioon sama kui praegu. Muuhulgas ei tohtinud naised meestega koos Piiblit õppida.

1. Mida ootad hea sõbra külaskäigult kõige enam?
 • Jeesus ja Tema jüngrid olid kogu päeva väljas olnud. Mida nad võisid sinu arvates oodata külaskäigult nende õdede juurde?

  2. Mõtle sellele, kuidas Maarja ja Marta reageerisid Jeesuse külaskäigule. Kumb viis on sinule mõistetavam ja miks?

  3. Marta tegelikku probleemi näeme salmis 40. Mis see oli?
 • Miks ärritus Marta mitte ainult oma õe, vaid ka Jeesuse peale?
 • Millises olukorras oled tahtnud Jeesusele öelda: „Issand, kas sa ei hooli...?”?

  4. Mida mõtles Maarja õhtusöögist?
 • Miks Jeesus tahtis, et ka Marta oleks Tema õpetust kuulanud?

  5. Mõned kristlased on innukamad Jeesust teenima kui Tema häält kuulma. Miks?
 • Mida võib välja lugeda kahe inimese suhtest, kui üks neist pole huvitatud sellest, mida teisel öelda on?

  6. Mida pidas Jeesus silmas, kui Ta ütles: „Tarvis on vaid üht" (salm 42)?
 • Oled sa sellega nõus, et ainus, mida me elus ja surmas vajame, on kuulda Jeesuse sõnu?

  7. Miks tahab Jeesus, et sa Tema sõna regulaarselt kuuleksid?
 • Mis juhtub meiega, kui kuuleme Jeesuse sõnu vaid aeg-ajalt?
 • Kus ja kuidas saame tänapäeval Jeesuse sõnu kuulda?

  8. Kui otsustame midagi teha, tähendab see, et otsustame midagi muud tegemata jätta. Millised konkreetsed asjad pead sina tegemata jätma, et leida aega Piibli lugemiseks ja kristlikel üritustel käimiseks?

  9. Kumba armastas Jeesus sinu arvates rohkem, Martat või Maarjat?
 • Mis sa arvad, kumba salmi ütleb Jeesus täna isiklikult sulle, salmi 41 või 42?

  10. Elus ja surmas on tarvis vaid üht: kuulda Jumala sõnu. Miks ei kuulnud Jeesus ristil rippudes Jumala sõnu?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com