19. RUMAL RIKAS MEES (Luuka 12:13-21)

1. Mis sa arvad, miks on riiud päranduse pärast nii tavalised isegi parimates perekondades?
 • Mis eristab 13. salmis kirjeldatavat meest teistest evangeeliumites kirjeldatud inimestest, kes Jeesuselt abi palusid?

  2. Mis oli selle mehe tegelik probleem?
 • Mis oleks juhtunud, kui Jeesus oleks teinud, mida mees Temalt palus?

  3. Vaata tähendamissõna salmides 16-20. Mõtle, millist elu see mees elas. Oli see õnnelik elu või mitte? Põhjenda!
 • Kas sina tahaksid oma lastele elu, mille ainus mure oleks selline, nagu kirjeldatakse salmis 17?

  4. Miks saatis Jumal selle mehe põldudele päikest ja vihma, ehkki too Teda kunagi selle eest isegi ei tänanud?
 • Mis oli rikka mehe religiooniks (jumalaks)?

  5. Mida saame teada rikka mehe inimsuhete kohta?
 • Mis oli mehe suurim viga?

  6. Rakenda tähendamissõna rikastele ja vaestele riikidele! Millisele meie patule viitab Jeesus selle tähendamissõna abil?
 • Kuidas peaksime oma raha ja omandust kasutama?

  7. Miks ei taibanud rikas mees, et ta sureb, enne, kui oli juba liiga hilja?
 • Millistes olukordades mõtled sina surmale ja tulevasele kohtule?

  8. Mida tähendab salm 21? (Kuidas oleks rikas mees saanud taevasse varandust koguda? Mida tähendab olla rikas Jumalas?)

  8. Võrdle rumalat rikast meest Jeesusega! Millised on erinevused?
 • Miks nõudis Jumal Jeesuselt Tema hinge, nii nagu rikkalt meheltki (salm 20)?
 • Kes sai kasu sellest, mida Jeesus oli siin maa peal soetanud (salm 20b)?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com