20. ARUKAD JA ARUTUD SULASED (Luuka 12:35-48)

TAUSTAST. Sõna „sulane“ võib tähendada ka orja.

Salmid 35-40

1. Mida peaks sulane tegema, et jääda öö parimaks osaks ärkvele?
 • Mis juhtub, kui sulane uinub enne isanda saabumist?

  2. Kas sinu arvates on lihtne oodata Jeesuse teist tulemist? Põhjenda!
 • Miks võrreldakse Jeesuse tulekut varga sissemurdmisega majja?

  3. Mille eest tahab Jeesus meid nende salmide kaudu hoiatada (35-40)?
 • Kuidas saaksid sina täna Jeesusele ukse avada? (Mõtle mingile praktilisele viisile!)

  Salmid 41- 46

  4. Võrdle neis salmides kirjeldatud kaht majapidajat, head ja halba! Mille poolest nad erinevad?
 • Miks käituvad need majapidajad nii erinevalt?

  5. Võrdle nende kahe majapidaja suhet oma isandaga! Mille poolest need erinevad?
 • Kuidas mõjutab meie suhtumine Jeesuse tulekusse meie teenimist Jumala riigis?

  6. Mis on need asjad, mida Jeesus on oma tagasitulekuni oma kiriku „majapidajate“ kätte usaldanud?
 • Millise ülesande on Jeesus usaldanud isiklikult sulle?

  7. Kus leiame selliseid kiriku „majapidajaid“, kes peksavad kaassulaseid, söövad, joovad ja purjutavad?
 • Milline karistus ootab neid „majapidajaid“?

  Salmid 47-48

  8. Kelle süü see on, et kristlikes kirikutes on inimesi, kes ei tea oma Issanda tahet?
 • Millise mõõdupuu järgi mõistetakse Jumala sulaste üle lõpuks kohut?

  Kokkuvõte

  9. Millal ja kus vöötab Jeesus oma riided, et meid teenida (salm 37b)?

  10. Miks pidi Jeesus kogema arutu sulase saatust: Talle anti osa nendega, keda ei saanud usaldada, ning Ta niiöelda raiuti pooleks (salm 46b)?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com