21. VILJATU VIIGIPUU (Luuka 13:6-9)

TAUSTAST. See tähendamissõna viitas algselt Iisraelile. Kolm aastat oli Jeesus selle rahva seas tegutsenud, ilma et Ta oleks eriti vilju näinud. Tähendamissõna räägib aga ka meist. Sina oled viigipuu, Jumal on sinu omanik ja Jeesus on aednik, kes puu eest hoolt kannab. Taustaks vaata ka Matteuse 21:18-19.

1. Viinamäe pinnas valitakse tavaliselt võimalikult hea. Mida tahtis Jeesus Iisraeli kohta öelda, pannes selles tähendamissõnas viigipuu kasvama viinapuude keskele?
 • Millist kahju põhjustas viljatu viigipuu ümbritsevatele viinapuudele?

  2. Mis võiks olla see vili, mida Jumal on sinu elult viimased kolm aastat oodanud? (Võid vastata vaikselt oma südames.)
 • Mis takistab sind kandmast vilja Jumala riigile?

  3. Millised on aedniku tunded viljatu viigipuu vastu?
 • Miks armastab Jeesus isegi neid kristlasi, kes ei kanna vilja?

  4. Kujutle Jeesust seismas Isa ees ja palumas sinu jaoks lisaaega! Miks Ta seda teeb?

  5. Aednik lubab viigipuu ümber kaevata ja seda väetada. Mida on Jeesus sinu elus viimase kolme aasta jooksul teinud selleks, et sa saaksid Tema taevasele Isale vilja kanda?
 • Kuidas aitavad meie elu pettumused ja kurvastused meil vilja kanda?

  6. Mis juhtub selle tähendamissõna järgi kristlasega, kes ei hakkagi vilja kandma?

  7. Vaata nüüd Matteuse 21:18-19. (Ringijuht võib lõigu ette lugeda.) See sündmus leidis aset Jeesuse elu viimase nädala jooksul. Miks Jeesus äkitselt tahtis needa viljatu viigipuu? Mõtle erinevatele põhjustele!
 • Mis on nendel kahel salmil pistmist Jeesuse surmaga?

  RÕÕMUSÕNUM. Peale viljatu viigipuu needmist asus Jeesus selle asemele – Iisraeli ja sinu ning minu asemele. „Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest – sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub.““ (Galaatlastele 3:13.)

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com