23. KITSAS UKS (Luuka 13:22-30)

1. Mis sa arvad, miks tahtis keegi teada vastust küsimusele salmis 23?
 • Miks ei vastanud Jeesus lihtsalt jah või ei?

  2. Mil kombel on uks taevasse kitsas?
 • Millistele inimestele on Jumala riigi uks eriti kitsas?

  3. Millistel erinevatel viisidel püüavad inimesed kitsast uksest sisse minna (salm 24)?

  4. Sellega seoses räägib Jeesus tähendamissõna pidusöögist Jumala riigis (salmid 25-27). Mida püüab Jeesus kuulajatele selle tähendamissõna kaudu öelda?

  5. Miks ei läinud tähendamissõna tegelased kitsast uksest sisse siis, kui selleks oli veel aega?
 • Kuidas see tähendamissõna seostub küsimusega salmis 23?

  6. Mida peab Jeesus silmas, öeldes, et Ta ei tunne inimesi, kes sõid ja jõid koos Temaga ja isegi kuulsid Ta õpetust?
 • Kuidas saame kindlad olla, et Jeesus meid viimsel päeval tunneb?

  7. Kõigil esiisadel, keda nimetatakse salmis 28, olid oma nõrkused ja patud. Mis võimaldas neil minna sisse Jumala riigi kitsast uksest? (Arutle selle põhjal, mida sa neist esiisadest tead, ära hakka neid kirjakohti Piiblist üles otsima!)
 • Kes on need, kes tulevad Jumala riigi pidusöögile (salm 29)?

  8. (Ringijuht loeb Johannese 10:9.) Mille poolest erineb Jeesuse õpetus taeva kohta nendes kahes kirjakohas?
 • Miks on üks uks kitsas ja teine igaühele avatud?

  RÕÕMUSÕNUM. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki (Matteuse 19:24). Üksnes Jeesus suutis minna läbi seaduse ukse. Rõõmusõnumi uks on aga igaühele avatud, sest see on see värav, kus patud on andestatud.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com