24. SUUR PIDUSÖÖK (Luuka 14:12-24)

TAUSTAST. Külalised, kes said esimese kutse, olid juudid. Nüüd saame rakendada salme 16-20 kõigile, kes on Jumala poolt kutsutud ristimise ja Jumala sõna kaudu.

1. Meenuta aega, mil sa viimati peo korraldasid! Mida oleksid öelnud, kui keegi oleks käskinud sul toimida nii, nagu on kirjas salmides 12-14?
 • Miks käsib Jeesus meil peole kutsuda vaeseid ja haigeid?

  2. Vaata salme 18-20! Mis oli tegelik põhjus, miks need kolm meest keeldusid peole tulemast?
 • Miks peame sageli oma omandit (salm 18), tööd (salm 19) ja suhteid (salm 20) tähtsamaks kui Jumala riiki?
 • Milline neist kolmest vabandusest käib sinu elu pihta? (Võid vastata vaikselt oma südames.)

  3. Kui kõrgelt hindasid kutsutud mehed pidusöögi korraldajat?
 • Üks võimalik tõlgendus on, et kutsutud keeldusid tulemast, kuna nad teadsid, et ei suuda sellele kutsele lähemas tulevikus tasuda (salm 12b). Kui see on tõsi, siis mida see nende kohta räägib?
 • Mis oli nende inimeste suurim viga?


  4. Pidusöök viitab selles tähendamissõnas taevale. Miks pole enamus inimesi sinna saamisest huvitatud?

  5. Mis oli suurim erinevus kutsutute ja nende vahel, kes lõpuks pidusöögist osa said?
 • Miks viimasena kutsutud võtsid kutse vastu, ehkki eelmised seda ei teinud?

  6. Kes on meie ajal need „vaesed”, „küürakad”, „jalutud”, „pimedad” – need, kes võtavad kutse taevasse rõõmuga vastu (s 21)?
 • Miks need inimesed ei muretsenud selle pärast, kas nad suudavad vastukutset esitada?

  7. Kellele viitab salm 23?
 • Mida räägib see salm meile evangelismi (rõõmusõnumi kuulutamise) kohta?

  8. Kummasse neist kahest inimrühmast kuulud sina? (Võid vastata vaikselt oma südames.)
 • Mida on Jumal teinud sinu elus, et liigutada sind kutse tagasilükkajate rühmast vastuvõtjate rühma?

  9. „Tulge, sest kõik on juba valmis!” (salm 17) Millist hinda pidi Jeesus maksma, et seda pidusööki korraldada?
 • Jeesus ütleb neid sõnu sulle: „Tule, sest kõik on juba valmis!" Milline on sinu vastus?

  RÕÕMUSÕNUM. Jeesus pidi saama „vaeseks”, „küürakaks”, „pimedaks” ja „jalutuks”, et maksta selle taevase pidusöögi hinda. Seetõttu kehtib kutse nüüd igaühele, kes tahab tulla.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com