25. KADUNUD LAMMAS (Luuka 15:1-7)

1. Mõtle võimalikele põhjustele, miks tölnerid ja patused olid Jumala hääle kuuldekaugusest eemaldunud (salm 1)!
 • Miks tahame vahel Jumala hääle kuuldekaugusest eemale minna?

  2. Mida saab kadunud lammas teha, et ta leitaks – ja mida ta saab mitte teha?
 • Mida saab patune teha, et Jeesus ta leiaks – ja millest ta hoiduda saaks?
 • Milline lohutus leidub selles tähendamissõnas inimestele, kelle pärast sina mures oled?

  3. Jeesus võrdleb lamba leidmist meeleparandusega (salm 7). Mis on siis selle tähendamissõna kohaselt meeleparandus? (Jää teksti juurde!)

  4. Kus võiks sinu arvates leida selliseid õigeid, „kellele ei ole vaja meeleparandust” (salm 7)?
 • Jesaja raamatus on salm, mida variserid olid palju kordi lugenud: „Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale…" (Jesaja 53:6). Mõtle veel kord, kes on need üheksakümmend üheksa?

  5. Milliseid patte oleks variserid pidanud kahetsema (salm 2)?
 • Miks ei saanud variserid aru, et nad olid kadunud?
 • Millisesse neist rühmadest tunned sina end kuuluvat, kadunute või leitute hulka?

  6. Jeesuse tähendamissõnades viitab rõõmupidu tavaliselt igavesele elule taevas. Miks pidutseti vaid kadunud lamba pärast, mitte ka teiste üheksakümne üheksa lamba pärast (salm 6)?

  7. Mida tähendab praktikas, et keegi ei saa omaenese jalgadel taevasse (salm 5)?

  8. Kus võime tänapäeval kohata Jeesust, kes tervitab patuseid ja koguni einestab koos nendega (salm 2)?

  RÕÕMUSÕNUM. Ristija Johannes võrdles Jeesust lambatallega. Jeesusest sai Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu (Johannese 1:29). Jeesus polnud Tallena kõnnumaa eest kaitstud, vastupidi, Ta tapeti seal. Teda ei kantud koju, vaid Tema kanda anti meie kõigi patud.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com