26. KADUNUD POEG (Luuka 15:11-24)

TAUSTAST: Lähis-Idas ei asu maja tavaliselt mitte eraldatult mäe otsas, vaid tiheda asustusega külatänava ääres. Ainus koht, kust näeb kaugele, on maja katus. Pane ka tähele, et Lähis-Idas auväärsed mehed ei jookse.

1. Miks ei olnud noorem poeg koduse eluga rahul, ehkki tal oli hea kodu ja hea isa?
 • Kuidas sina oleksid isa asemel poja palvele vastanud?

  2. Miks ei püüa Jumal takistada inimest, kes Tema juurest ära minna tahab?

  3. Millist elu elas sinu arvates noorem poeg välismaal olles? Oli see õnnelik või mitte?
 • Miks tahavad nii paljud inimesed tänapäeval sellist elu elada: suure hulga rahaga välismaal reisida, ilma et nad peaksid muretsema homse päeva pärast?

  4. Siga on juutide jaoks ebapuhas loom. Mida võis see noormees tunda sellises olukorras, nagu kirjeldatakse salmides 14-16?
 • Mis valikud olid noormehel selles olukorras?
 • Millised valikud on sinul praeguses olukorras, kui mõtled oma suhtele Jumalaga?

  5. Salmides 18-19 on kirjas noormehe patutunnistus. Millised olid tema patud taeva vastu? Miks ta kõigepealt need patud üles tunnistas?
 • Millised olid tema patud isa vastu?

  6. Millises olukorras kaldume mõtlema nagu kadunud poeg: „Ma ei ole enam väärt, et mind Jumala lapseks hüütaks" (salm 19)?
 • Millal on inimene väärt, et teda Jumala lapseks hüütaks?

  7. Miks ei öelnud poeg isale kõike seda, mida ta oli kavatsenud öelda (salmid 18-19 ja 21)?

  8. Mida oli isa kõik need aastad teinud (salm 20)?
 • Mis sa arvad, millal andestas isa pojale?
 • Millal hakkas poeg isa armastust uskuma?

  9. Kus on Jeesus ise selles tähendamissõnas?

  RÕÕMUSÕNUM. Tähendamissõna kadunud pojast õpetab meile midagi Jeesusest vastandite põhjal. Ka Jeesus lahkus kodust Isa juurest, ent täiesti teistel põhjustel: et täita oma Isa tahet. Ja ometigi, kui Ta tuli elu lõpul tagasi koju, ei saanud Ta sellise südamliku vastuvõtu osaliseks nagu kadunud poeg. Vastupidi, võib öelda, et uks löödi Tema ees kinni. Miks?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com