27. VEEL ÜKS KADUNUD POEG (Luuka 15:25-32)

1. Miks ei lahkunud vanem poeg kodust nii nagu noorem?
 • Mis oli see, mida vanem poeg igatses rohkem kui midagi muud?
 • Miks oli ta elus nii vähe rõõmu?

  2. Miks pidas vanem vend end orjaks, mitte pärijaks (salmid 12b, 29, 31)?
 • Miks ei uskunud vanem poeg isa sõnapidamisse?

  3. Millises olukorras oled sina tundnud, et oled Jumala riigi heaks vaeva näinud, aga pole kunagi saanud „üht sikkugi” vastutasuks (salm 29)?

  4. Vanem poeg alandas isa kogu küla ees, keeldudes pidusöögile tulemast. Mis sa arvad, miks ta ei armastanud oma isa?
 • Arutle selle tähendamissõna põhjal: kui me ei armasta Jumalat, siis mis võib selle põhjuseks olla?

  5. Vanem poeg eksis, arvates, et on täitnud kõik isa käsud (salm 29). Mida tahtis isa tegelikult oma pojalt?
 • Millistel viisidel võivad isegi pühendunud usklikud käituda Jumala tahte vastaselt, ilma et nad sellest teadlikud oleksid?

  6. Jeesuse tähendamissõnades viitavad peod sageli taevale. Kes saab selle tähendamissõna kohaselt taevasse ja kes mitte?

  7. Miks tundub, et Jeesus katkestab selle tähendamissõna poole pealt (salm 32)?

  8. Kujutle olukorda järgmisel hommikul, kui vennad läksid põllule tööle. Kuidas nende tunded erinevad?

  9. Kus on Jeesus ise selles tähendamissõnas?

  RÕÕMUSÕNUM. Jeesusel oli õigus pärandusele samamoodi nagu vanemal vennal, kuid Ta loobus oma õigustest, „võttes orja kuju… saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani" (Filiplastele 2:6-8). Sel viisil lunastas Jeesus isegi sellised inimesed nagu vanem vend, kes oli oma orjuses kinni. Jeesus teeb nad vabaks – kui nad vaid võtavad vastu oma kingitusena saadud päranduse.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com