28. RIKAS MEES JA LAATSARUS (Luuka 16:19-31)

TAUSTAST. Aabraham on nii juutide esiisa kui ka kristlaste usuisa. Ta oli väga rikas mees. Nimi „Laatsarus” tähendab „meest, keda Jumal aitab” või lihtsalt „Jumal aitab”. See on ainus kord, kui Jeesus andis tähendamissõna tegelasele nime. „Mooses ja Prohvetid” on lühend „Vanast Testamendist”, Jeesuse aja Piiblist.

1. Milliseid hüvesid võis rikas mees oma eluajal nautida? Nimeta võimalikult paljusid.
 • Kas Laatsaruse elus võis olla midagi head, kui ta siin maa peal elas?

  2. Miks ei aidanud rikas mees vaest Laatsarust, ehkki ta nägi teda iga kord, kui majast väljus?
 • Kui keegi kohtleks sinu last nii, nagu see rikas mees kohtles Laatsarust, mis oleks sinu arvates kohane karistus?
 • Kes on see Laatsarus, keda sina peaksid täna aitama? (Tuleta meelde, et inimestel võib olla vajadus millegi muu kui toidu järele.)

  3. Miks paneks keegi oma lapsele nimeks „Jumal aitab”? Mõtle võimalikele põhjustele.
 • Mis võis olla põhjuseks, miks Jeesus nimetas tähendamissõnas seda vaest meest Laatsaruseks?
 • Kas Jumal aitas Laatsarust?

  4. On vägagi võimalik, et Laatsarus palus, et Jumal annaks talle tervist ja igapäevast leiba. Kuidas ta suutis ikkagi edasi uskuda Jumalasse, kes ei vastanud ta palvetele nõnda, nagu tema oli tahtnud?
 • Kui Laatsarus poleks Jumalasse uskunud, mille poolest oleks tema elu teistmoodi olnud?

  5. Kui Laatsarus suri, visati ta nähtavasti vaeste hauda ilma mingisuguse matusetalituseta. „Rikas suri ja maeti maha,” ütleb tekst (salm 22). Mis sa arvad, milliseid kõnesid peeti tema matusel?

  6. Miks heideti rikas mees põrgusse?
 • Miks lubati Laatsarus taevasse?

  7. Rikas mees ja Aabraham arutlevad salmides 27-31, kuidas inimesed tulevad Jumala juurde ja saavad päästetud. Mida rikas mees sellest arvab?
 • Miks ütleb Aabraham, et ime ei pane inimesi Jumalasse uskuma?

  8. Miks ei saa keegi päästetud ilma Piiblita (salmid 29-31)?

  9. Mil viisil sarnanevad Laatsaruse elu ja surm Jeesuse elu ja surmaga? (Mõtle nende kannatustele, nende usule jne.)
 • Mida kuulutas Jeesus ette omaenese ülestõusmisest (salm 31)?

  10. Mida õpetab Jeesus selles tähendamissõnas „eduteoloogiast”? (Kui sa seda terminit ei tea, võid küsimuse vahele jätta.)

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com