29. KÜMME TERVENDATUD, ÜKS PÄÄSTETUD (Luuka 17:11-19)

TAUSTAST. Jeesuse ajal pidid pidalitõbised elama teistest inimestest eraldatult. Kui keegi arvas, et on paranenud, pidi ta ennast preestritele näitama (3 Moosese 13-14). Kogu Vana Testament kirjeldab vaid kahte või kolme sellist imet. Rühmajuht võib entsüklopeediast pidalitõve ehk leepra kohta informatsiooni otsida. Samaarlased olid juutide poolt põlatud kui võõramaalased ja poolpaganad.

1. Mõtle päevale, kui need kümme meest taipasid, et on nakatunud pidalitõppe. Millised mõtted võisid neil peast läbi käia, kui nad mõtlesid enda ja oma perede tulevikule?
 • (Milliseid sarnasusi leiad Jeesuse aja pidalitõve ja praeguse ajal AIDSi haigestumise vahel?)

  2. Mis võisid olla nende haigete ja isoleeritud inimeste elu kõrgpunktid?

  3. Mida need pidalitõbised ootasid Jeesuselt? Vaata nende palvet salmis 13?

  4. Samaaria ja Galilea vaheline piir asub umbes 50-60 km kaugusel linnadest, kus elasid preestrid. Mis sa arvad, miks Jeesus ei tervendanud neid mehi kohe, vaid saatis nad selle asemel kaugele?
 • Mis ajendas neid mehi asuma sellele raskele teekonnale, kuigi nad polnud veel paranenud?
 • Kas sa nimetaksid neid mehi teele asumise hetkel uskujateks või uskmatuteks?

  5. Juudi preestrid ei tahtnud samaarlastega midagi tegemist teha. Miks asus üks samaarlane koos juutidega teele?

  6. Mõtle põhjustele, miks need üheksa juuti ei tulnud Jeesuse juurde tagasi teda tänama?
 • Miks tuli samaarlane Jeesuse juurde tagasi teda tänama?

  7. Miks oli Jeesus pettunud, et ülejäänud üheksa ei tulnud tema juurde tagasi?
 • Kas sa oled kunagi Jeesusele pettumust valmistanud, käitudes samal kombel nagu need üheksa meest?

  8. „Sinu usk on su päästnud.” Miks tahtis Jeesus samaarlasele neid sõnu öelda?

  9. Mis on vahet usul, mis otsib tervenemist, ja usul, mis otsib Jeesust ennast?
 • Miks ei ole alati nii, et „tervendav usk” päästab need, kellel see usk on?

  10. Mida tähendasid need eraldatuses ja häbis veedetud aastad üheksale juudile, kui nad hiljem neile tagasi vaatasid?
 • Mida tähendasid need haigena oldud aastad samaarlasele?

  RÕÕMUSÕNUM. Jeesus pidi ristil kogema samasugust eraldatust ja häbi nagu need pidalitõbised: „Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav… Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid" (Jesaja 53:3-4). Selline oli hind, mille Jeesus pidi selle ime eest maksma.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com