30. JÄRJEKINDEL LESKNAINE (Luuka 18:1-8)

TAUSTAST. Naised ei saanud Jeesuse ajal kedagi kohtusse kaevata ega ka kohtus tunnistajaks olla. Nende meessoost sugulased pidid nende eest selliseid juriidilisi asjaajamisi toimetama. Lesknaisel polnud nähtavasti sellist abi kusagilt võtta. Võib-olla püüdsid tema meesoost sugulased koguni tema lastelt nende pärandust ära võtta.

1. Meenuta aega, mil sa anusid päeval ja öösel Jumalalt abi. Miks on sellistel aegadel lihtne palvetamisest üldse loobuda (salmid 1 ja 7)?

2. Kujutle selle lesknaise elu. Milliseid raskusi pidi ta taluma oma lapsi üksinda üles kasvatades ja toites?

3. Mille poolest sarnanevad mõned inimesed kohtunikuga selles tähendamissõnas – nad ei karda Jumalat ega hooli inimestest (salm 2)?
 • Miks võrdles Jeesus Jumalat ebaõiglase kohtunikuga?
 • Oled sa kunagi tundnud, nagu oleks Jumal ebaõiglane kohtunik? Kui jah, siis millal?

  4. Lesknaine oli veendunud, et ebaõiglane kohtunik aitab teda lõpuks. Miks?
 • Kuidas saame meie veenduda selles, et Jumal lõpuks meie kalleid ja meidki aitab?

  5. Mis toimus lesknaise südames, kui ta ikka ja jälle abi palus?
 • Mis toimub meie südametes, kui me kaua aega palvetame, hoolimata sellest, et Jumal vaikib?

  6. Mida tähendavad Jeesuse sõnad salmides 7-8?

  7. Jeesus seisis kord kohtuniku ees. Millised on nende kahe (Jeesuse ja lesknaise) olukorra erinevused ja sarnasused? (Ära vaata järele, arutle selle põhjal, mida mäletad.)
 • Mille poolest erines Jeesuse palve selle naise palvest (salm 3)?
 • Miks erines kohtuotsus Jeesuse üle sellest otsusest, mille kohtunik langetas lesknaise kohtuasjas?
 • Kas Jumala kohtuotsus Jeesuse üle oli õiglane või ebaõiglane?

  8. Kuidas kuulub 8. salmi teine osa selle tähendamissõna juurde?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com