32. MAKSUKOGUJA PUU OTSAS (Luuka 19:1-10)

TAUSTAST. Jeesuse päevil olid maksukogujad tuntud oma ebaaususe poolest. Nad kogusid inimestelt liiga palju makse ning jätsid enestele rohkem, kui oli ette nähtud. Tavaliselt mõtleme Jeesusest kui rõhutute ja vaeste kaitsjast, ent siin näeme Teda rõhuja poolel. Juudi kultuuris tähendas kellegi koju lõunale minek sõpruse märki.

1. Milline võis olla Sakkeuse, Jeeriko linna maksukogujate ülema igapäevaelu? Mida head ja mida halba võis seal olla?

2. Mida võis Sakkeus oma tööalase käitumise ja eluviisi õigustamiseks enesele öelda?
 • Mis sa arvad, miks tahtis Sakkeus nii palju raha?

  3. Mis sa arvad, miks tahtis Sakkeus Jeesust näha? Nimeta võimalikult palju põhjusi.
 • Mis sa arvad, kas maksukogujate ülem oleks tahtnud, et teda puu otsas nähakse? Põhjenda.

  4. Meenuta mõnd juhtu, kui keegi võttis sinult ebaõiglaselt raha ära. Kui sina oleksid olnud üks Sakkeuse ohvritest, mis tundega oleksid sa Jeesuse käitumisele salmis 5 reageerinud?

  5. Mida üllatavat on Jeesuse esmakohtumises Sakkeusega? Meenuta, et see oli Jeesuse esimene ja ka viimane käik Jeerikosse.

  6. Mis sa arvad, millal hakkas Sakkeus Jeesusesse uskuma (salmid 5-8)? Arutle erinevate võimaluste üle.

  7. Mida oleks Sakkeus sinu arvates teinud, kui Jeesus oleks öelnud: „Tule kohe alla ja anna pool oma varandusest vaestele. Siis tulen ma sinu kotta.”?
 • Kuidas reageeriksid sina, kui Jeesus ütleks sulle: „Kõigepealt maksa oma pattude eest ja siis olen ma sinu sõber!"?

  8. Kujutle, kuidas oleks anda ära rohkem kui pool oma varandusest üheainsa päeva jooksul? Mis ajendaks sind midagi sellist tegema?
 • Mida sai Sakkeus tagastatud raha eest vastu?

  9. Mis on suurim erinevus Sakkeuse ja Jeeriko elanike vahel? (Vaata salmi 7.)
 • Miks tahtis Jeesus külastada linna halvimat meest?

  10. Jeesus ütleb sulle täna: „Täna pean ma jääma sinu kotta." Ta tahab sinuga su koju minna ja sinna jääda. Mida sa Talle vastad?

  11. Kes otsis keda selle teksti põhjal? Kas Sakkeus otsis Jeesust või Jeesus otsis Sakkeust (salmid 3,9,10)?

  RÕÕMUSÕNUM. Teel Jeruusalemma, kus Ta risti löödi, tegi Jeesus ringi, minnes läbi Jeeriko. Võib-olla tegi Ta seda üksnes Sakkeuse pärast. Kui Jeesus andis andeks Sakkeuse patud, siis teadis Ta, et peab nende eest Jumala karistust kandma. Pattude andeksandmine oli Sakkeuse jaoks ilma tasuta ning on seda ka meie jaoks – ent see maksis Jeesusele Tema elu.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com