33. VIIMANE TÄHENDAMISSÕNA (Luuka 20:9-19)

TAUSTAST. Viinamägi viitas alguses juutidele, eriti nende juhtidele, aga praegu võib selle all mõista ka kristlikku kirikut lõpuaegadel.

1. Milline oli viinamäe isand rentnike arvates?
 • Millise vea tegid rentnikud oma isanda suhtes?
 • Millist suhet Jumala ja inimese vahel tahab Jeesus selle tähendamissõna abil illustreerida?

  2. Miks isand ei sekkunud, kui esimene sulane tuli tühjade kätega tagasi (salm 10)?
 • Mis sa arvad, miks koheldi sulaseid iga korraga üha halvemini (salmid 10-12)?
 • Miks ei hoia Jumal oma sulaseid halva kohtlemise ja tagakiusu eest?

  3. Millist vilja tahab Jumal meilt saada?
 • Millist vilja tahab Jumal meie kirikult saada?
 • Miks on vahel raske oma töö vilja Jumalale anda?

  4. Mis oli isandal mõttes, kui ta saatis oma armsa poja viinamäele?
 • Millistel motiividel saadaksid sina oma lapse sellisesse kohta, kus ta elu on ohustatud?
 • Miks on see maailm nii tähtis, et Jumal saatis siia oma ainsa Poja?

  5. Mis muutis rentnikud nii julgeks, et nad tapsid oma isanda poja?
 • Mis muutis inimesed nii julgeks, et nad tapsid Jumala Poja?
 • Mil viisil oleme me kõik Jeesuse surma eest vastutavad?

  6. Mis juhtub nendega, kes on Jeesuse surma eest vastutavad (salm 16)?
 • Kuidas rakendaksid salmi 16 lõpuaegade kristliku kiriku suhtes?

  7. Peale tähendamissõna jutustamist kasutas Jeesus teist tuntud kujundit oma surma ette kuulutamiseks: ehitise nurgakivi. Mis on salmide 17-18 tähendus?
 • Mis ajendab kirikut või üksikkristlast oma usu nurgakivi kõrvale heitma?

  8. Mida tahtis Jeesus selle viimase tähendamissõnaga juutide juhtidele öelda?
 • Mida tahab Jeesus selle tähendamissõna kaudu kristliku kiriku juhtidele öelda?
 • Mida tahab Jeesus selle tähendamissõna kaudu isiklikult sinule öelda?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com