36. PARADIISI UKSED ON AVATUD (Luuka 23:32-43)

TAUSTAST. Jeesuse ajal löödi inimesi risti vaid kõige rängemate kuritegude eest. Seepärast võime oletada, et need kaks röövlit olid inimesi raha pärast tapnud või mõne muu ränga kuriteo sooritanud.

1. Mis võis ajendada neid kaht meest varastama, kaklema jne? Mõtle erinevatele põhjustele.
 • Neil kahel mehel olid emad ja ilmselt ka abikaasad. Kujutle nende naiste igapäevaelu.
 • Miks ei olnud röövlid oma kuritegevust maha jätnud?
 • Miks ei paranda me alati oma käitumist, ehkki teame, et see toob meile ja teistele inimestele kahju?

  2. Need kaks röövlit nägid Jeesuse ristilöömist lähemalt kui keegi teine. Mis Jeesuse sõnades ja tegudes avaldas ühele neist mõju (salmid 34-38)?
 • Need kaks olid elanud vihkamise ja kättemaksu maailmas. Mida mõtlesid nad Jeesuse palvest salmis 34?

  3. Mis pani ühe röövlitest tunnetama oma patte?
 • Mis paneb meid oma patte tunnistama selle asemel, et neid õigustada?

  4. Mis ajendas üht röövlitest uskuma, et Jeesus on kuningas (salmid 37,38,42)?
 • Milline kuningas oli Jeesus tol hetkel, võrreldes teiste kuningatega?

  5. Miks uskus teine röövel, et Jeesus polnud ei Kristus ega kuningas?
 • Miks eelneb tõelisele usule alati patutunnetus?

  6. Salmis 42 leiame lühikese palve: „Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki.” Miks ei palunud röövel, et Jeesus lubaks tal sellesse kuningriiki sisse minna?
 • Miks on lohutav teada, et keegi meile kallis inimene mõtleb meile, kui me kannatame?
 • Miks tahab röövel, et Jeesus mõtleks talle, röövlile, kui ta põrgus oma karistust kannab?
 • Millises olukorras kujutleksid ennast sellist palvet palumas?

  7. Millal sai röövel päästetud?
 • Mis sai selle mehe pattudest?

  8. Selle röövli elu kristlasena oli väga lühike, vaid umbes kuus tundi. Mis sa arvad, oli ta oma elu viimastel tundidel õnnelik või õnnetu?
 • Mis sa arvad, kas see mees vihkas oma surma hetkel kedagi?
 • Inimlikust aspektist oli see röövel oma elu ära rikkunud. Ent mil viisil oli tema elu siiski tähendusrikas?

  RÕÕMUSÕNUM. Paradiisi väravad olid Aadama ja Eeva ajast patuste ees suletud olnud. Nüüd oli värav lahti ühe mõrtsuka jaoks. Samal ajal sulgus see Jeesuse ees, kes pidi põrgu väravatest sisse minema.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com