37. EMMAUSE TEEL (Luuka 24:13-35)

TAUSTAST. Emmaus oli küla umbes 11 km kaugusel Jeruusalemmast. Jalgsi läbib selle vahemaa umbes kahe tunniga. Kleopase (Kloopase) naist Maarjat mainitakse ühe naisena, kes seisis Jeesuse surma ajal risti juures (Johannese 19:25). Ta võis olla selles tekstis mainitud Kleopase naine.

1. Kui sa oled kunagi kaotanud armastatud inimese, siis tead, millised mõtted, tunded ja kahetsused täidavad leinajat peale matuseid. Räägi nendest.
 • Jeesus oli kaks päeva varem väga julmal viisil tapetud. Mis võis nende päevade jooksul Kleopase ja tema sõbra jaoks kõige raskem olla?

  2. Miks laskis Jeesus neil kahel leinaval mehel kõigepealt oma murest rääkida (salmid 15-17)?
 • Mis oleks juhtunud, kui Jeesus oleks kohe Piiblit seletama hakanud?
 • Jeesus teab juba kõiki meie muresid – miks tahab Ta neist meie oma suu läbi kuulda?

  3. Kuidas muutus nende kahe mehe usk peale Jeesuse surma (salmid 19-21)?
 • Miks need kaks ei uskunud, mida naised ja teised neile ülestõusmisest rääkinud olid (salmid 22-24)?

  4. Mille poolest erinevad tõlgendus, mille Jeesus annab oma surma kohta, ning Kleopase ja tema sõbra tõlgendus (salmid 19-21 ja 25-27)?

  5. Miks ei mõistnud Kleopas Moosese ja Prohvetite (st Piibli) põhjal, et Kristus pidigi kannatama ja surema?

  6. Miks tegi Jeesus, nagu Ta kavatseks edasi minna (salm 28)?

  7. Miks need kaks meest tundsid Jeesuse ära alles siis, kui Ta leiba murdis?

  8. Mis ajendas neid mehi minema pimeduses 11 km pikkuse teekonna tagasi Jeruusalemma?

  9. Meie päevil ei usu paljud inimesed, kes end kristlasteks nimetavad, et Jeesus füüsiliselt üles tõusis. Millisesse Jumalasse need inimesed usuvad?
 • Miks ei saa inimene kristlane olla, kui ta ei usu, et Jeesus Kristus tõusis füüsiliselt üles?

  RÕÕMUSÕNUM. Jeesus murdis Kleopase majas leiba armistunud kätega. Mehed oleksid pidanud Jeesuse nendest haavaarmidest ära tundma. Me võime ülestõusnud Kristust samal viisil kohata iga kord, kui võtame osa pühast õhtusöömaajast.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com