38. KÕIGILE RAHVASTELE (Luuka 24:44-53)

1. Mis on Jeesuse sõnade kohaselt see sõnum, mida Tema jüngrid peaksid kuulutama? Kus nad peaksid seda kuulutama?
 • Miks andis Jeesus sellise ülesande üheteistkümnele harimata mehele?

  2. Mis avas jüngrite mõistuse Vanast Testamendist aru saama?
 • Mis peab meiega sündima, et me Vanast Testamendist aru saaksime?

  3. Jeesus nimetab oma jüngreid tunnistajateks (salm 48). Millest nad peavad tunnistama?
 • Millest ja kellele peaksime meie tunnistama?

  4. Sõna „tunnistaja” saab tõlkida ka kui „märter”. Mis andis jüngritele valmiduse evangeeliumi pärast koguni surra?

  5. Jeesus lubab oma järgijatele väge ülevalt. Miks on see vägi Jeesuse tunnistajate jaoks hädavajalik?
 • Mis sa arvad, kas sa oled juba saanud väge ülevalt ja kui jah, siis kuidas?

  6. Paulus, kõigi aegade suurim misjonär, kirjeldab seda ülalt saadud väge järgmiselt (rühmajuht lugegu Roomlastele 1:16 ja 2 Korintlastele 12:9-10). Arutle, mil viisil erineb Jumala vägi või jõud selle sõna tavalisest tähendusest?

  7. Mis on selle teksti põhjal misjonäriks saamise tingimused?

  8. Miks ei jäänud Jeesus ihulikult siia maa peale?
 • Kuidas taevasseminek toimus?
 • Mis andis jüngritele rõõmu, ehkki nende Issand oli nende juurest ära võetud?

  9. Arutle, kas jüngritel oli peale taevasseminekut sama lihtne Jeesusega suhelda kui siis, kui Ta alles maa peal oli?
 • Kui sageli oled sina teadlik sellest, et Jeesus on sinu nähtamatu sõbrana sinu lähedal?

  RÕÕMUSÕNUM. Sellest, mida Jeesus nüüd taevas teeb, loe Heebrealastele 7:25.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com