4. TORMI KESKEL ( Mk.4:35-41 )

TAUSTAST: Jüngrite hulgas oli neli elukutselist kalurit, kes tundsid järve nagu oma taskuid.
 1. Geneetsareti järv on oma pindalalt 2012 km. Kui palju kulub umbes aega, et purjetada üle sellise järve?
  • Mida mõtleksid sina, kui keegi paluks sul vastu ööd seesugune järv ületada?
  • Miks ei pannud jüngrid sõnagagi vastu, kui Jeesus käskis neil ületada sellisel ajal järve?
    
 2. Milline on inimene, kes saab paadis magada ka keset möllavat tormi? (Mida näitab paadis magamine selle inimese jumalasuhte kohta ja suhtumise kohta oma surmasse?)
   
 3. Mis järjekorras jüngrid teie arvates tegutsesid, et hoida paati vee peal, kui torm tõusis?
  • Miks ei suutnud jüngrid selles olukorras uskuda Jumala väesse?
    
 4. Millises olukorras on sulle tundunud, et Jeesus ainult magab ega hooli sellest, mis toimub sinu ja su lähedastega? (38)
  • Salmis 38 sisaldub õigupoolest palve. Mida see salm õpetab meile palvest?
    
 5. Miks jüngrid üllatusid, kui said vajaliku abi?
  • Mõtle, mis suhtes olid ise samasugune või teistsugune kui jüngrid, kui olid viimati raskes kriisis?
    
 6. Millist abi peaksime Jeesuselt oma kriiside keskel ootama?
   
 7. Kas sul on raske või kerge uskuda, et tuul ja vesi kuuletusid Jeesuse käsule (39)? Põhjenda oma vastust.
  • Jeesus seisab täna su tormi keskel ja ütleb: "Jää vakka, ole vait!" Mida tähendavad need sõnad sulle sinu elu praeguses olukorras?
    
 8. Milliste tunnetega kuulasid jüngrid Jeesuse suust 40. salmi sõnu?
  • Kuidas reageeriksid, kui Jeesus ütleks sullegi täna 40. salmi sõnad?
    
 9. Mille poolest erinevad jüngrite kaks hirmu: surmahirm ja hirm Jeesuse ees (40-41)?
   
 10. Miks aitab Jeesus ka neid, kellel puudub usk?
  • Kuidas muutus jüngrite usk selle sündmuse kaudu?
  • Kuidas võiks muutuda sinu usk praeguse kriisi kaudu?
RÕÕMUSÕNUM: Jüngrid pääsesid uppumissurmast, aga Jeesus mitte. Ristilöömine tähendas lämbumissurma nagu uppuminegi. Rühmajuht loeb Ps 69: 2-3 ja 15-16 . See psalm kirjeldab Jeesuse kannatusi ristil. Sellist hinda pidi Jeesus maksma selle eest, et ta võiks päästa meid tulejärvest ( Ilm 20:14 ).

2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com