5. LOOTUSETU JUHTUM ( Mk5:1-20 )

TAUSTAST: Mees tekstis oli ilmselt pagan, sest ta elas Geneetsareti järve idakaldal. Paganad kasvatasid sigu ja sõid nende liha. Juutidele oli siga saastane loom. Rüvedad vaimud läksid inimese sisse ebajumalateenistuse kaudu. Leegion tähendas 6000 rooma sõdurist koosnevat üksust.
 1. Rüveda vaimu mõju alla sattunud mehel oli omakseid (19). Mida olid mehe omaksed püüdnud teha mehe päästmiseks?
  • Mis võis olla mehe naisele, lastele ja vanemaile raskeim selles olukorras (3-5)?
  • Millised inimesed näivad meie ajal sama "lootusetute juhtumitena" kui see mees?
    
 2. Milliseid 2.-7. salmis kirjeldatud asjadest tegi mees omast tahtest, mida sundisid vaimud teda tegema?
  • Mida mees õigupoolest tahtis Jeesusest (6-7)? (Milline vastuolu oli mehe käitumises?)
    
 3. Mida teadis mees eelnevalt Jeesusest ja kust oli tema teave pärit (7)?
   
 4. Mis võis olla selle põhjuseks, et ühte inimesse läheb koguni 6000 kurja vaimu (9)?
  • Mida õpetab meile Jeesuse ja vaimude vestlus vaimumaailma võimusuhetest (8-13)?
  • Miks andis Jeesus vaimudele loa teha seda, mida nad palusid?
  • Võib-olla on meie keskel keegi, kes kardab vaime, kummitusi või pimedat. Millist lohutust võib tekst pakkuda sellisele inimesele?
    
 5. Miks ei rõõmustanud gerasalased, et nende naaber oli terveks saanud (14-17)?
  • Kui palju maksaks 2000 siga meie rahas?
  • Kuidas suhtuksid sina Jeesusesse, kui ta hävitaks su omandi ühe inimese päästmiseks?
    
 6. Kui paljud asjad muutusid mehe elus?
  • Kuidas suhtus mees teie arvates tagantjärele nendesse lootusetutesse aastatesse, mil ta oli hauas elanud? (Kuidas muutis Jeesus selle mehe elu miinusmärgi suureks plussiks?)
    
 7. Miks Jeesus ei tahtnut, et mees hakkaks teda järgima (18-19)?
  • Miks käskis Jeesus sellel paganal kuulutada toimunust, kuigi tavaliselt ta keelas juutidel kogetud imedest kõnelda?
    
 8. Jeesus ütleb 19. salmi sõnad meile kõigile. Mida tähendavad need sinule sinu olukorras? (Mõtle, missuguste Jumala suurte tegude suhtes tahaks Jeesus, et sa neist oma lähedastele kõneleksid?)
  • Kuidas peaksid sina selle teksti põhjal suhtuma sellisesse inimesse, keda pead lootusetuks juhtumiks?
    
 9. Jeesus võitis selle lahingu saatanaga seisuga 10:0. Miks ta siis kaotas Kolgatal?
RÕÕMUSÕNUM: Rühmajuht loeb Js 52: 14 ja 53: 3 . Ristil rippudes oli Jeesus paljuski gerasalasest mehe sarnane. Sellel hetkel sai leegion kurje vaime loa tema ründamiseks ja piinamiseks. Nii juhtus, sest sel hetkel kandis ta Jumala ees vastutust meie pattude eest.

2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com