7. OMA NAISELIKKUSE KAOTANUD NAINE ( Mk 5: 25-34 )

TAUSTAST: Moosese seaduse kohaselt oli naine verejooksu ajal kultuslikus mõttes roojane. Mitte keegi ei võinud puudutada ei teda ega isegi mitte eset, mida ta oli puudutanud. Menstruaaltsükli ajal polnud naistel templisse asja ( 3Ms 15 ).
 1. Kui teksti naine oli umbes 30-40-aastane, oli ta oma tervise kaotanud suhteliselt noorelt. Milliseid tagajärgi oli haigusel tema elus, kui ta oli abielus? Aga kui ta polnud abielus?
  • Millised tagajärjed on pideval verejooksul tervislikule seisundile?
  • Millist mõju avaldab selline haigus naise enesehinnangule?
    
 2. Mida võis naine mõelda Jumalast, kui ta noorelt sellisesse haigusesse haigestus?
  • Kuidas võis naise jumalasuhe muutuda pikkade haiguseaastate jooksul?
    
 3. 26. salmis ilmneb, et naisel oli olnud varandust. Mõelge erinevaid variante, kust ta oli saanud raha ja milleks oli raha algselt mõeldud?
   
 4. Võime arvata, et tolleaegsete "günekoloogide" professionaalsus polnud kuigi kõrgel tasemel. Mispärast oli tervenemine naisele teie arvates nii tähtis, et ta nõustus üha uuesti arstide posimistega ja kasutas selleks isegi kogu oma raha (26)?
  • Mida võis naine selleks hetkeks mõelda arstidest ja tervendajaist üldse (26)?
  • Milline erinevus oli Jeesuse ja ülejäänud tervendajate vahel?
    
 5. Kuidas võis see arstides pettunud naine olla kindel, et ta paraneb kõigest Jeesuse kuube puudutades (28)?
  • Kas sina oled sama kindel kui naine tekstis, et Jeesus võib kergelt lahendada sinu suurimagi probleemi?
    
 6. Miks ei palunud naine Jeesuselt abi suuliselt nagu teised haiged?
  • Miks valis naine just puudutamise oma tervenemisviisiks?
    
 7. Kuidas võis Jeesus teada, et tema kuube puudutati?
  • Miks ei lasknud Jeesus naisel koju minna temaga kõnelemata?
    
 8. Mida võis naine mõelda Jeesuse küsimust kuuldes (30)?
  • Mida nägi naine Jeesuse silmades, kui too ümber pööras ja tema peale vaatas (32)?
    
 9. Naine polnud kavatsenud Jeesusele sõnagi öelda ja ometi rääkis ta talle lõpuks kogu tõe (33). Milline oli see kogu tõde?
  • Kas sina oled kunagi rääkinud Jeesusele "kogu tõe" endast ja oma probleemidest? Kui pole, siis miks?
    
 10. 34. salmi võib tõlkida kahel moel: "Sinu usk on sind päästnud või tervendanud." Miks tahtis Jeesus öelda naisele just seda?
  • Miks kutsus Jeesus naist oma tütreks, kuigi oli temaga umbes üheealine?
RÕÕMUSÕNUM: Jeesus sai kord ise kultuslikult roojaseks, nii et ta tegi roojaseks need, kes teda puudutasid. See juhtus siis, kui tema veri voolas maha, kui teda piitsutati ja kui ta risti löödi. Selle hinna pidi Lunastaja maksma naise päästmiseks - ja sinu päästmiseks!

2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com