9. 25000 LEIBA JA 10000 KALA ( Mark.6:30-44 )

TAUSTAST: Rühmajuht võiks näidata kaardilt toitmisime toimumiskoha Betsaida vastaskaldal ( Mk.6:45 ). ja arvutada, mitu kilomeetrit on sealt Galilea tähtsamate linnadeni. Pange tähele, et Jeesusel oli kavas selle reisi ajal koos jüngritega puhata (31-32).
 1. Milliseks muutub inimene tavaliselt, kui tal pole aega isegi süüa (31)?
  • Mida võisid jüngrid mõelda, nähes rahvast juba kaldal Jeesust ootamas (32-33)?
  • Miks Jeesus ei ärritunud rahvahulki nähes, kuigi ta kaotas oma vaba päeva (34)?
    
 2. Kui Jeesus oli oma kõne lõpetanud, oli juba hiline õhtupoolik. Millised võisid olla jüngrite meeleolud päeva sellisel ajal?
  • Arvutage, kui kaua oleks kodutee aega võtnud jalgsi Betsaida vastaskaldalt Galilea tähtsamate linnadeni? Pange tähele, et rahva seas oli ka vanureid ja lapsi.
    
 3. Viis leiba ja kaks kala olid ühe mehe üks toidukord. Kui palju selline lõunasöök maksaks meie rahas?
  • Kui mitu küla oleks tulnud läbi kammida, enne kui oleks kokku saadud viie tuhande inimese toidukord: 25000 leiba ja 10000 kala?
    
 4. Kui palju maksaks viie tuhande mehe vastav lõunasöök meie rahas?
  • 200 teenarit oli sel ajal 2/3 mehe aastapalgast. Miks mainisid jüngrid Jeesusele just seda summat (37)?
    
 5. Miks ütles Jeesus oma jüngritele: "Andke teie neile süüa!" (37)?
  • Mida oleksid jüngrid pidanud Jeesuse käsu peale vastama?
    
 6. Millest said jüngrid julgust hakata tegutsema nii, nagu Jeesus käskis (39)?
  • Kui inimesed rohule maha istusid, kas nad uskusid, et saavad toitu; ja kui uskusid, siis kust pidi see nende arvates tulema (40)?
    
 7. Miks Jeesus muutis kaasasolnud leivad 5000 kordseks ega muutnud näiteks 5000 kivi leivaks (41-42)?
  • Milline vahe oli Jeesuse ja nõidade "imedel"?
    
 8. Leidke erinevaid põhjusi, miks pole meie aja kristlased eriti huvitatud selle maailma näljaste toitmisest? (Millest on meie aja kristlased huvitatud?)
  • Kus on need näljased, keda Jeesus tahaks lasta sinul toita tänasel päeval?
    
 9. Kas sina usud, et Jeesus võib suurendada 5000 kordseks need (vähesedki) annid, mida sina talle annad?
  • Milline vahe on usul ja realismil?
RÕÕMUSÕNUM: Teinud selle ime, ütles Jeesus: "Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, on minu liha." ( Jh 6:51 ). Jeesus ise sai oma ristisurma kaudu meile armulaualeivaks ja igavese elu leivaks.

2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com