15. JEESUS JA LAPSED ( Mk 10: 13-16 )

TAUSTAST: Jeesuse ajal toimus poiste ümberlõikamine ehk Jumala rahva liikmeks võtmine juba 8 päeva pärast lapse sündi. Muidu ei olnud lapse positsioon ühiskonnas eriti kõrge. Siin kasutatud kreeka sõna pais tähendab igas vanuses lapsi, ka imikuid.
 1. Kui sa vaatad oma lapsi või oma tuttavate lapsi, kas sinu meelest on kerge või raske uskuda, et selliste päralt on Jumala riik? Miks on, miks mitte?
   
 2. Mõtle erinevate põhjuste üle, miks meie tekstis emad tõid oma lapsed Jeesuse juurde - isegi imikud, kes ei mõistnud tema õpetusest veel midagi?
  • Mis põhjusel võiksid sina tahta tuua oma lapsed Jeesuse juurde?
  • Miks ei olnud paljud emad tookord ega ole nüüdki huvitatud sellest, et tuua oma lapsed Jeesuse juurde?
    
 3. Miks jüngrid ei rõõmustanud selle üle, et lapsi toodi Jeesuse juurde?
  • Kuskil mujal ei ole Jeesuse kohta öeldud, et ta oleks "pahaseks saanud". Mis pahandas teda selles olukorras eriti?
    
 4. Meie olukorras tähendab laste toomine Jeesuse juurde nende toomist Piibli sõna juurde. Miks ei hoolitse kristlastestki vanemad mitte alati selle eest, et nende lapsed kuuleksid Jumala Sõna kodus ja pühapäevakoolis, laagrites jm?
  • Mõtle konkreetsetele võimalustele, kuidas sina peaksid viima oma lapsed, lapselapsed või ristilapsed Jeesuse ehk armuvahendite juurde!
    
 5. Miks saab laps Jumala riiki enne kui täiskasvanu?
   
 6. Mil viisil võtavad lapsed vastu kingituse? Aga täiskasvanud?
  • Kuidas võtab laps vastu Jumala suurima kingituse: Jeesuse sõpruse ja pattude andeksandmise? Aga täiskasvanu?
    
 7. Kujutlege, missugune on see riik, mis kuulub ainult lastele? (Näiteks seal saadud hoolitsus, kohustused, mida tuleb täita jne.)
  • Mida õpetab see tekst meile Jumala riigist?
    
 8. Jeesus ütles kord: "Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!" ( Mt 5: 20 ). Nüüd ütleb ta siiski, et lapsedki saavad sinna sisse. Kuidas seletada sellist vastuolu?
   
 9. Lastest, keda Jeesus õnnistas, said paarikümne aasta pärast täiskasvanud. Mõned neist kasvasid headeks inimesteks, mõned halbadeks, ühed olid õnnelikud, teised õnnetud. Kas sa arvad, et Jeesuse õnnistusel oli neile mingi püsiv tähendus? Kui oli, siis mis see oli?
  • Mis tähendus oli sellel õnnistamisel emadele siis, kui eluraskused tabasid nende lapsi?

RÕÕMUSÕNUM: Võib-olla mõtlesid meie teksti emad hiljem nii: "Jeesus ei unusta kunagi minu last, kellele ta kord palus Issanda õnnistust." Sinagi võid uskuda samal moel oma laste suhtes.

2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com