6. ÄRA HÄDALDA EGA MURETSE (Mt 6: 25–34)

TAUSTAST: “Jumala riigi õiguse” otsimine (33) tähendab täieliku puhtuse taotlemist mõtetes, sõnades ja tegudes. Ainult selline inimene kõlbab Jumalale ja pääseb taevasse.

1. Loetle oma sõnadega need asjad, mille pärast muretsemise Jeesus siin tekstis ära keelab.
 • Mis Jeesuse poolt mainitud asjadest teeb sulle praegusel hetkel kõige rohkem muret?
 • Kuidas muutuks sinu elu, kui lakkaksid muretsemast selles tekstis mainitud asjade pärast?

  2. Mis juhtub perega, mille üks liige kogu aeg muretseb raha, tervise, tuleviku jms pärast?
 • Kuidas mõjutab muretsemine meie ihulikku tervist?

  3. Mis on muretsemisel ühist uskmatusega?
 • Kuidas võiksime vähendada hädaldamist ja sellest põhjustatud uskmatust oma elus?

  4. Otsi üles kõik tõotused, mis Jeesus selles tekstis oma jüngritele annab.
 • Millist neist tõotustest on sul kõige kergem uskuda? Aga kõige raskem?

  5. Loe salmid 31-32. Mis on see asi, mida tunned vajavat praegusel hetkel kõige rohkem? (Võid vastata vaikselt, mõttes.)
 • Kas sa usud, et sinu Taevane Isa tõepoolest teab, et sa eelpool mainitud asja vajad? Põhjenda oma vastust.

  6. Mida tähendab “esmalt Jumala riigi otsimine” praktikas (33)?
 • Mida otsid sina oma elus esmalt, enne muid asju? (Võid vastata vaikselt.)

  7. Mida tähendab praktikas, et otsime Jumala õigust, mitte iseenda oma (33b)?
 • Kui oled kogenud, mis tunne on lõpetada oma õiguse taotlemine ja hakata otsima Jumala õigust, siis räägi sellest kogemusest teistele.

  8. Mida tähendab 34. salm?
 • Meenuta sellist aega oma elus, mil muretsesid eriti palju tuleviku pärast. Mida sa oleksid pidanud selles olukorras hädaldamise asemel tegema?
 • Tundes väga hästi sinu praegust olukorda, ütleb Jeesus sulle ometi salmide 33-34 sõnad. Mida sa talle vastad?

  RÕÕMUSÕNUM: Jeesus otsis alati esmalt Jumala riiki, kuid ometi anti talle tänases tekstis lubatu asemel hoopis ristipuu. Sellel puul rippudes kandis ta karistuse, mis oleks pidanud osaks saama meile meie alalise muretsemise ja uskmatuse pärast. Just sellepärast võtab ta täna vastu ka need inimesed, kes ei ole suutnud lõpetada homse pärast muretsemist.

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com