31. HAUA VALVAJAD (Mt 27: 62–28: 15)

TAUSTAST: Jeesuse vaenlased olid tahtnud, et Jeesuse keha mädaneks ristil ja koerad sööksid selle, mis sealt pudeneks. Ometigi sai Jeesus korralikud matused (57–61). Ärge unustage, et Rooma sõdurid olid kuulsad oma julguse poolest.

1. Kuidas on võimalik, et ülempreestrid mäletasid Jeesuse kuulutust enda ülestõusmise kohta, aga jüngrid olid selle täiesti unustanud (62-63)?
 • Miks pidasid ülempreestrid jüngreid julgemateks, kui need tegelikult olid (64)?
 • Mida arvate, kas ülempreestrid võtsid tõsiselt võimalust, et Jeesus võiks üles tõusta?

  2. Salm 65 on Piiblis viimane, kus Pilaatust mainitakse. Milline mulje jääb temast selle salmi põhjal?
 • Mida võis Pilaatus sel ajal päevasündmustest mõtelda?
 • Mis sa arvad, kas Pilaatus suutis kunagi Jeesuse unustada? Põhjenda!

  3. Mida võisid Rooma sõdurid arvata, kui pidid hakkama valvama surnukeha?
 • Vaata tekstist järele, mida kõike sõdurid pidid läbi elama ülestõusmispüha hommikul (2-3)?
 • Millise arstiteadusliku terminiga võiks tähistada sõdurite olukorda 4. salmis?

  4. Mida kartsid julged rooma sõdurid niivõrd, et jooksid pakku?
 • Mis sa arvad, kas sõdurid vaatasid hauda sisse, enne kui ära jooksid? Põhjenda oma vastust.

  5. Kuidas võisid ülempreestrid sõdurite juttu tõlgendada (11–14)?
 • Mida tõestab see, et ülempreestrid ei nõudnud, et sõdureid karistatakse, vaid vastupidi – maksid neile suure summa raha (12–15)?
 • Kuidas muutis Jumal ülempreestrite kavaldamise oma riigi võiduks?

  6. Millised seigad tunnistasid ülempreestritele, et Jeesus oli tõesti üles tõusnud?
 • Kas sina oleksid uskunud Jeesuse ülestõusmisesse, kui oleksid olnud ülempreestrite asemel?

  7. Millist suurt loogikaviga sisaldab sõdurite jutt (13)?
 • Mida väeülem (nende sõdurite otsene ülemus) võis mõelda, kui kuulis, kuidas tema alluvad olid oma ülesande täitnud?

  8. Miks Jeesus ei ilmunud ülestõusnuna ülempreestritele?
 • Varsti peale seda muutusid arglikud jüngrid kartmatuiks ja hakkasid kuulutama tagakiusu keskel Jeesuse ülestõusmisest. Miks ülempreestrid ei saanud ka sel ajal kristlasteks? (Vrd Lk 16: 31.)
 • Milline võis olla ülempreestrite edaspidine elu?

  9. Mida tähendab Jeesuse ülestõusmine sulle?

  © 2006 Piibliuurimine rõõmusõnumiringis - www.gladtidings-bs.com