GT Bible Studies    

    Hungarian    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

2. A Napkeleti bölcsek (Mt 2:1-12)


Háttér: Sok zsidó maradt Perzsiában (korábbi Babilon) még akkor is, mikor 500 évvel korábban véget ért a száműzetés. A bölcsek csillagászok, és csillagjósok is voltak egyben, és vallásuk különbözött a zsidókétól. A távolság Perzsia és Palesztina között 1000-1500 km.

1. Mennyi ideig tarthatott a bölcsek utazása, ha egy teve napi 30 km-t képes megtenni?
 • Mit gondolsz, mi volt a főnökeik, feleségeik és rokonaik véleménye az egész utazásról?

  2. Vajon miért akarták a bölcsek a zsidók királyát imádni a sajátjuk helyett?
 • Miért akartak értékes ajándékokat adni az újdonsült zsidó királynak? (vs. 11)

  3. A zsidóknak körülbelül már 600 éve nem volt királyuk. Heródes csak a rómaiak hűbérese volt. Miért bolydult fel egész Jeruzsálem mikor hallottak az új király születéséről?(vs. 3)
 • Mit hitt Heródes a 4, 16. versekben? (Mit hitt a saját erejéről - a Bibliáról – a Messiásról – Isten tervéről?)

  4. Honnan hová vezette a bölcseket a csillag? Nézd meg a 2. és 9. verset
 • Miért nem hagyta Isten, hogy a csillag egyenesen Betlehembe vezesse őket – miért kellett Jeruzsálemen keresztül menniük? (Miért volt fontos, hogy a bölcsek kapcsolatba kerüljenek Isten írott igéjével?)
 • Milyen „csillagot” küldött Isten a te életedbe, hogy Jézushoz vezessen?

  5. A babiloniak építették Bábel tornyát, elrabolták a Szövetség Ládáját, és lerombolták a templomot. A bölcsek az ő leszármazottaik voltak. Vajon miért az ellenségeit küldte Isten, hogy elsőként imádják az újszülött Fiút, mint királyt?

  6. Amikor hallották a szóbeszédet, hogy megszületett az új király Betlehemben, csak 12 km-re tőlük, miért nem mentek az emberek Jeruzsálemből, hogy imádják Őt?

  7. Miben különbözött az új király attól, amit az emberek esetleg elképzeltek?
 • Milyen módon példa a bölcsek hite számunkra?

  8. A bölcsek drága ajándékokkal halmozták el a kis Jézust. Mit kaptak ők Tőle cserében?
 • Miért volt akkora szükség József családjában az ajándékokra? (vs. 13)
 • Te mit adhatnál Jézusnak ajándékba idén?

  9. Mit gondolsz, milyen volt a bölcsek élete mikor visszatértek Perzsiába, a bálványimádás, és pogány vallások közepette?

  Jó Hír: Jézust az élete során sokszor nem kezelték királyként. Az élete kezdetén a bölcsek bántak vele úgy, majd Pilátus ezt vésette a keresztfájára. Jézus olyan király volt, aki az ellenségeit is szívesen látta, mikor jöttek és imádták Őt.

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Web-master