GT Bible Studies    

    Hungarian    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

11. Jó hír a szegényeknek (Mt 11:1-6)


Háttér: A most 30 éves Keresztelő János az az ember, aki bemerítette Jézust, és szemtanúja volt annak, hogy a Szent Szellem alászállt a Mennyből. Jánosnak adott válaszában Jézus Ézsaiás prófétát idézi. (Ézs 35:5-6; Ézs 61:1). A vezető olvassa fel ezeket a verseket.

1. Keresztelő Jánost bebörtönözték a gyümölcsöző szolgálata közepette, mikor Heródes király paráznaságát kritizálta. Bebörtönzésének melyik részlete lehetett a legidegesítőbb?
 • Amikor János először találkozott Jézussal, azt mondta: „Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1:29). Most miért kezdett kételkedni az előbbi meggyőződésében?

  2. Milyen következtetést kellett volna levonnia Jánosnak a saját életével kapcsolatban, ha kiderült volna, hogy Jézus valójában nem is a Krisztus?
 • Ha te már kételkedtél valaha abban, hogy Isten –e Jézus, milyen körülmények között történt ez?

  3. Amikor elküldte a tanítványait Jézushoz, szerinted János azt várta, hogy majd Jézus elmegy, és egy csodálatos módon megszabadítja őt a börtönből? (vs. 2-3) Ha igen, szerinted miért?
 • Miért látogatta meg Jézus a börtönben Jánost?

  4. Miért nem válaszolt egyszerűen Jézus János válaszára így: „Igen, én vagyok. Már nem kell mást várni”. (Miért akart egy ószövetségi idézettel válaszolni?)
 • Mit érzel, ha a barátod egy Bibliából vett idézetet ad a legnagyobb szenvedésed közepén?
 • Amíg Ézsaiást idézte, miért hagyta ki Jézus azt a részt, hogy a Messiás a raboknak szabadulást ígért?

  5. Jézus válaszának melyik részét tudta János a saját helyzetére értelmezni?
 • A „Jó Hír” kifejezés azt jelenti, hogy „minden bűnök bocsánatán túl”(vs. 5). Jánosnak milyen bűnére volt szüksége Isten bocsánatára?
 • Miért teszi Isten sokszor olyan szegénnyé a híveit, mint Keresztelő János a börtönben?

  6. Mit jelentenek Jézus szavai a 6. versben?
 • Ez alapján, a rész alapján mit kéne tennünk, amikor megbánt az a mód, ahogy Jézus a szeretteinkkel, vagy velünk bánik?

  7. Mit gondolsz, hogyan érezhetett János Jézus válaszával kapcsolatban? (Békés szívvel halt meg?)
 • János igazi hívő volt egész életében. Hogyan változhatott meg a hite, mikor utoljára került kapcsolatba Jézussal?

  8. Mit gondolhatott feltehetőleg János az életéről, és a haláláról, mikor Heródes szolgái jöttek, hogy elvigyék őt a kivégzésére?

  Jó Hír: Jézus azt mondta, hogy Ő azért jött, „hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és … megvigasztaljak minden gyászolót (Ézs 61:1-2). Ő ma hozzád is jön, és megteszi ugyanezeket – az Igéjén keresztül.

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Web-master