21. Soha sem túl késő (Mt 20:1-16)


Háttér: Jézus idejében a napszámosok élete nagyon bizonytalan volt. Egy mai éves átlagfizetés 300-ad része egyenlő egy dénár értékével. Az órákat reggel 6-tól kezdve számolták. A földbirtokos Istent jelképezi, a szőlőskert pedig az Ő királyságát.

1. A PÉLDÁZAT
 • Napjában hányszor ment ki a gazda, hogy munkásokat béreljen fel? (vs. 1-6)
 • Vajon miért csak az első csoporttal beszélte meg, hogy mennyi lesz a napi bérük? (vs. 2,4)
 • Sorolj fel különböző indokokat arra, hogy vajon sok munkás miért nem volt ott reggel 6-kor a piacon?
 • Miért nem csak a legjobb munkásokat bérelte fel a gazda, hanem akárkit, aki rendelkezésre állt?
 • Az utolsó csoport embert vajon miért nem bérelte fel senki? (vs. 6-7) Gondolj különböző okokra.
 • Hasonlítsd össze az első csapat napját az utolsó csoportéval. (vs. 7-12) Melyiké volt érdekesebb?
 • Tételezzük fel, hogy az utolsó csoportban 5 ember volt. Mai pénzbe átszámolva mennyit spórolhatott volna a gazda, ha nem bérli fel őket?
 • Miért azoknak adta ki először a fizetését, akiket utoljára bérelt fel? (vs. 8)
 • Miért panaszkodtak az első csoportban lévők, holott megkapták, ami járt nekik?
 • Szerinted a gazda fizetésmódja igazságos volt? Miért?
 • Miért akart ugyanannyit adni mindenkinek? Próbáld meg a lehető legtöbb választ/indokot felsorolni.

  2. A PÉLDÁZAT ALKALMAZÁSA
 • Miért akarja Isten, hogy mindenki, és akárki dolgozzon az Ő királyságában?
 • Mire utal a „fizetség” ebben a helyzetben?
 • Miért kap mindenki ugyanannyi fizetséget Isten királyságában?
 • A „napnak” valamely szakában téged is elhívott Isten az Ő királyságába?
 • Szerinted melyikük szerencsésebb: az, aki egész életén át Isten királyságában dogozott, vagy aki az utolsó percben tért meg?
 • Hogy érzed magad, mikor a gyülekezetben valakit agyon dicsérnek, pedig tudod, hogy te sokkal többet „dolgoztál” mint ő?
 • Szerinted milyen érzés lesz, ha az utolsó napon ugyanannyi „fizetséget” fogsz kapni Istentől, mint mondjuk Pál apostol?
 • Mit jelent a 16. vers a példázat fényében?
 • Jézus ma neked is azt mondja: „Menj, és dolgozz az én szőlőskertemben!” Mit válaszolsz neki?

  Jó Hír: Jézus már elvégezte a legnehezebb munkát Isten királyságában. Tulajdonképpen olyan keményen dolgozott, hogy majd az utolsó napon mindenkinek fog jutni egy dénár abból, amit Ő ott megkeresett

  © 2006 Glad Tidings Mission