GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

25. ЧИ НАМАЙГ ХАЙРЛАДАГ УУ? (Иохан 21:15-19)


СУУРЬ ОЙЛГОЛТ: Петр энд Түүнд хайртайгаа хүлээж байгаа шигээ гурван удаа Есүсийг голсон. Түүнчлэн Матай 26:33 хар.

1.
 • Та найзыгаа мэхэлсэн гэж төсөөл. Та түүнтэй дараа дахин уулзахад тэр гэнэт таниас: “Чи надад бусдаас илүү хайртай юу” гэж асуув. Та энэ асуултыг тэр юунаас болж тавьсан гэж бодох вэ?
 • Есүс яагаад Пэтрээс түүнийг бусад дагалдагчидаас илүү ихээр хайлдаг уу гэж асуусан бэ?

  2.
 • Грек эх дээр Петрийн хариултанд Есүсийн асуултандаа хэрэглэсэн үйл үгнээс өөр үгийг хэрэглэсэн байдаг. ( Есүс: Чи Намайг үнэхээр хайрладаг уу? Петр: Тиймээ, Би Таны нөхөр.) Яагаад Петр үйл үгийг нь өөрчлөн хариулсан бэ (ишлэл 15-16)?
 • Есүс гурав дахь асуултандаа Петрийн бүх хариултандаа хэрэглэсэн үгтэй адилаар үйл үгээ өөрчилсөн (чи Миний найз уу?). Тэр яагаад ийнхүү үйлдэв? (ишлэл 17)

  3.
 • Яагаад Петр Есүсийг гурав дахь удаагаа асуухад гунигтай болсон бэ? Байж болохуйц тайлбарыг бод.
 • Петр Есүс Эзэнээсээ уравхаасаа өмнө Түүнд хайртайдаа 100% итгэлтэй байсан. Та тэр үед Петрийн хайр үнэн байсан гэж боддог уу? Өөрийн тайлбарыг өг.
 • Харин одоо Пэтр Есүсийг хайлдаг шалтгаан нь юу байж болох вэ?

  4.
 • Есүс өнөөдөр ч мөн: “Чи Намайг хайрладаг уу” гэсэн адил асуултыг танд тавьж байна. Таны хувьд энэ асуултанд хариулах нь амархан уу? эсвэл хэцүү юү? Яагаад?

  5.
 • Яагаад Есүс энэ асуултыг бусад шавь нарынхаа өмнө асуусан бэ?
 • Яагаад Есүс Петрт гурван удаа үүрэг өгч байна вэ?
 • Хэрэв энэ ярилцлага болоогүй байсан бол Петрийн ирээдүй хэрхэн өрнөх байсан бол?

  6.
 • Бодит байдалд Христийн цуглааны хоньдыг халамжилж, хургыг нь тэжээнэ гэдэг нь юуг илэрхийлдэг вэ?
 • Энэ үйл явдал дараа нь Петрийн сургаалд ямар нөлөө үзүүлсэн бэ?
 • Есүсийг хайрладаггүй Христчин хоньчинийг төсөөлөөд үз. Тэр үүргийг хэрхэн биелүүлэх вэ?
 • Энэ хэсгийн дагуу үзвэл Есүс ямар хүмүүст үүрэг даалгавар өгдөг вэ?

  7.
 • Петр өмнө нь үхлийн айдсаасаа болж Есүсийг нэг сар голсон. Ишлэл 18 ба 19-д Есүс Петрийг тамлуулан алагдана гэдгийг зөгнөсөн. Та Петрийг энэ илчлэлийг хэрхэн хүлээн авсан гэж боддог вэ? Мөн үлдсэн амьдралынхаа тухай мэдсэнээр хэрхэн амьдарсан гэж боддог вэ?
 • Яагаад Петр үхлээс айх хэрэггүй болсон вэ?
 • Хэрэв та зөвхөн амьдралаараа төдийгүй үхлээрээ Бурханыг алдаршуулах болно гэдгээ мэдсэн бол үүнийг хэрхэн хүлээн авах вэ (ишлэл 19)?

  8.
 • Түүнчлэн та ч бас Петр шиг Есүсээс урвасан байж магадгүй. Тэгвэл Есүс өнөөдөр танд Петрт тушаасанчлан “Намайг дага” гэж хэлж байна. Та Түүнд юу гэж хариулах вэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster