GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

6. САТАН ЕСҮСИЙГ СОРЬСОН НЬ (Лук 4:1-13)


СУУРЬ ОЙЛГОЛТ: "Уруу татлага" болон "зовлон" гэсэн 2 үг нь Грек эх хэл дээрээ ижил утгатай үгс ажээ. Адам, Евагийн үеэс эхлээд л бүхий л хүн төрөлхтөн сорилтонд тавигджээ. Тиймээс Есүс ч мөн хүний ёсоор соригдох болсон юм.
1.
 • Бүтэн сар хагас хэлэн дээрээ юу ч тавилгүйгээр цөлд цор ганцаар байх хүнийг төсөөл дөө. Ийм нөхцөлд түүний хувьд хамгийн хэцүү зүйл нь юу байж болох вэ?
   
  2.
 • Ямар нөхцөлд гэм хийх сорилтонд илүү их татагдаж байгаа мэт танд санагддаг вэ? /Дотроо хариулж болно./
 • Есүсийн сорилтыг өөрийнхтэйгөө харьцуулна уу. Ямар ялгаа байна вэ?
   
  3.
 • Хүмүүсийн гол чухал хэрэгцээ болох хоол хүнс болоод аюулгүй байдлыг нь хөндөн Есүсийг сорьжээ. Хэрэв Есүс чулууг талх болгон хувиргасан бол яаж буруудах байв?
 • Зайлшгүй шаардлагатай зүйлсээр дутагдаж гачигдсан үеийг Буг хэрхэн ашиглаж биднийг уруу татан сорьдог вэ?
   
  4.
 • Матайн бичсэн өгүүллэгт "... харин Бурханы амнаас гарах үг бүрээр амьдардаг" гэсэн үг байдаг. /Матай 4:4/ Үндсэн хэрэгцээ маань хангагдаагүй нөхцөлд Бурханы амнаас гарах үгээр амьдардаг гэдэг нь хэр боломжтой вэ?
 • Сорилтыг даван туулахад чинь Бурханы үг тусалсан тохиолдол бий юу? Энэ тухайгаа ярина уу?
   
  5.
 • Хоёр дахь удаад Есүсийг эзэмшил болоод нэр алдар амлан сорьжээ. Хэрвээ Есүс Сатанд мөргөсөн бол хэддэх хууль нь зөрчигдөх байв.
   
  6.
 • Гурав дахь сорилт нь Библийг хэрхэн тайлбарлахтай холбоотой байв. Хэрэв Есүс дуганы хамгийн өндөр оройгоос үсэрсэн бол тэр юу хожих байв.
 • Бурхан Эзнээ соривол юу болох вэ?
   
  7.
 • Энэ 3 сорилтын алинаар нь Сатан таныг илүүтэйгээр сорьдог вэ?
   
  8.
 • Энэ сэдвийн дагуу бол Сатантай бид яаж тулалдах хэрэгтэй вэ?
 • Сүнсний тулалдааны тухай уг сэдэв бидэнд юу сургаж байна вэ?
   
  9.
 • Есүс яагаад соригдох ёстой байсан бэ? /Еврей 4:15-16/ -г удирдагч унш.
 • Бид яагаад соригдох ёстой байдаг вэ?
   
  10. Энэ бүх уруу татлагын сорилтуудыг Есүс дийлж гарсан. Гэтэл яагаад энэ бүхнийг дийлж гарч чадаагүйчүүдийн шийтгэлийг Есүс авсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster