GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

9. ӨСТНӨӨ Ч ХАЙРЛА (Лук 6:27-38)


Суурь ойлголт: Энэхүү сэдвийг уншиж байх зуураа өнгөрсөн 7 хоногт болсон зүйлээ мөн тэр үед эдгээр хуулиуд хэрхэн мөрдөгдөж байсаныг бодоорой.
27-30-Р ЗҮЙЛ:
1.
 • Есүсийн ийнхүү сургасны дагуу амьдрах нь зүйтэй хэмээн бараг бүх хүн л хүлээн зөвшөөрөх биз ээ. Гэвч тийнхүү амьдрахад яагаад хэцүү байдаг вэ?
 • Хэрэв Есүс зүгээр л "Өстөн дайснууддаа элэгсэг ханд" гэж хэлсэн бол түүний сургаалыг дагах нь илүү хялбар байх байсан болов уу?
   
  2.
 • Та гэр бүл, сургууль, ажил албаныханыхаа дотор энэхүү хуулйиг мөрдөж эхэллээ гэж боддоо. Тэгвэл гэр орон, ажил сургууль дээр юу өөрчлөгдөх бол?
 • Дургүй хүнийхээ төлөө залбиран гуйлаа гэхэд хоорондын харилцаа сайжирна гэж та бодож байна уу? /28 б/
   
  3.
 • Есүс энэ бїх хуулиудыг сахиж чаддаг байсан юм. Тэгсэн ч түүнд яагаад ийм олон дайснууд байсан гэж та бодож байна вэ?
   
  4.
 • Үзэн ядалт, өш хонзон нь ямар хор уршигтай вэ?
  31-38-Р ЗҮЙЛ:
  5.
 • Сэдэвт гарч буй "Хамгийн Дээд Нэгэний хөвгүүд" болон нүгэлтнүүд" ийн хоорондын гол үндсэн ялгаа нь юу вэ?
 • Ямар утгаараа та нар "Хамгийн Дээд Нэгэний хөвгүүд"-ийг төлөөлж мөн ямар утгаараа "Нүгэлтэн "-үүдиийг төлөөлдөг вэ?
   
  6.
 • Өрөөл бусдыг болохоор биднийг халамжилж анхаарсангүй хэмээн гомдоллогчид хир эндүүрч байна вэ? /36-38/
 • Ямар хүмүүс бүхнээс илүүтэйгээр, хэмжээлшгүй их хайраар хайрлуулахыг хүсдэг вэ?
   
  7.
 • 35-р зүйл дээр Есүс биднийг өөрийх нь дайснууд байхад ч хайрлаж байсан тэр хайрын тухай үгүүлж байна. Уг ишлэлийг уншаад дараах асуултанд хариулна уу? Хүн төрөлхтөний хувьд үлэмжийн хэмжээлшгүй их хайр байдаг гэдэгт итгэхэд хир хэцүү вэ?
   
  8.
 • Энэ хуулийг сахиж чадсан хэн бүхэнд агуу шагнал амлажээ. Гэвч Есүс энэ хуулийг сахиж чадсан хирнээ шагнал авах бус харин цовдлогдон шийтгэгдсэн. Яагаад вэ?
   
  9.
 • Бид хэрхэн дайснаа хайрлаж сурах вэ?
 • Дайснаа хайрлаж чаддаггүй хүмүүс яаж "Хамгийн Дээд нэгэний хөвгүүн" болох вэ?
  БАЯРТ МЭДЭЭ: Жинхэнэ утгаараа "Хамгийн Дээд Нэгэний хөвгүүн" бол ганцхан ЕСҮС л байсан. Тэр дайснаа ч өрөвдөн хайрлаж, шийтгүүлэн нас барахдаа ч тэдний төлөө залбирч байсан. ЕСҮС өөрөө шагнал горьдсонгүй, харин өөрөөс нь уучлалыг хүссэн, хуулийг дагаж үл чадагч хүн бүрт тэр энэ шагналыг өгөх юм.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster