GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

10. ЧИНИЙ АМЬДРАЛЫН ҮНДЭС СУУРЬ (Лук 6:46-49)


1.
 • Ишлэл 45 дээр Есүс хэний тухай ярьж байна вэ?
  2.
 • Байшин болон хүний амьдрал 2-ын ижил төстэй талууд нь юу вэ? Төсөөтэй байж болох бүх л шинжийг нь хэлнэ үү.
   
 • Яагаад ихэнхи хүмүүс байшингийн (амьдралын) суурийг нь биш харин гаднах өнгө үзэмжийг нь илүү чухал гэж үздэг вэ?
   
  3.
 • Хүмүүс ямар зүйлүүдйиг амьдралынхаа үндэс суурь болгож болох вэ?
 • Ихэнхи хүмүүс яагаад түшиж тулах үндэс суурь тавилгүйгээр амьдралаа зохиодог вэ?
   
  4.
 • Хүний амьдралд тохиолдож болох “үер” болон “усаар” Есүс юуг илэрхийлсэн бэ?
 • Нэг л өдөр таны түгшиж явдаг тэрхүү үер ус амьдралд чинь сад тавин орж ирвэл та хэрхэн давж гарах вэ?
   
  5.
 • Энэ сургаалт зүйрлэлийн дагуу бол "ҮЕР УС" нь Христэд итгэгчдийн ч тэр, үл итгэгчдийн ч тэр аль алины нь амьдралд ялгаагүй л орж ирдэг. Энэхүү аюулаас Христ Итгэгчдийг яагаад хэлтрүүлж болоогүй юм болоо?
  6.
 • Таны амьдралд тохиолдож байсан аюул гамшигын тухай бодно уу. Та тэр үед юунд байдаж байсан бэ?
 • Амьдралын тэр хэцүү үед Есүсийн үг таньд хэрхэн тусалсан тухай хуваалцна уу.
   
  7.
 • Үерт байшин нь сүйрсэн хүн яах вэ? (Энэ аюул ослын дараагаар тэд ямар амьдралаар амьдрах вэ?)
   
  8.
 • Есүсийн үгийг нь сонсчихоод үл биелүүлдгийн учир нь юу вэ?
 • Сонссон үгийг үйл хэрэг болгоход нөлөөлөх хүчин зүйл нь юу байх вэ?
 • Үгийг нь сонсоод биелүүлэгч, үл биелүүлэгч 2-ын аль бүлэгт нь та багтах вэ? (Та зүрх сэтгэлдээ хариулж болно.)
   
  9.
 • Үгийг үйл хэрэг болгоно гэдэг нь хамгийн сүүлд бидний ярьснаар "Дайснаа ч өрөвдөн хайрла" гэдэгтэй ч мөн холбоотой билээ. Амьдралын минь суурь бол "Дайснаа өрөвдөн хайрлах" - юмаа гэж та хэлж чадах уу?
   
  10. Библи дээрх "Хад" гэдэг үг нь өөр нэг утгыг илэрхийлдэг. "Тэр хад бол Христ байлаа" хэмээн Паулын хэлсэн үг 1 Кор10:4-т байдаг. Амьдралаа Есүсийн хуулиуд дээр суурилуулах аль эсвэл Христ өөр дээр нь / Баярын мэдээ / суурилуулах 2 юугаараа ялгаатай вэ?
   
  11. Есүс өөрөө энэ бүх хууль дүрмүүдийг сахиж байсан. Гэтэл яагаад түүний байшинг энэ ҮЕР УС мөн дайрч гарсан бэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster