GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

11. НАЙН ХОТЫН БЭЛЭВСЭН ЭМЭГТЭЙ (Лук 7:11-17)


Суурь ойлголт: Хүмүүс яагаад Есүсийг агуу зөнч гэж нэрлэж байсан юм бэ гэвэл тэд Элигаах, Элиза нар нэгэн бэлэвсэн эмэгтэйн хүүг хэрхэн амь оруулсан тухай санаж байсантай холбоотой ажээ. /16/
1.
 • Энэ оршуулганд яагаад тийм олон хүн оролцохыг хүссэн байж болох вэ? /12/ Бололцоотой бүх шалтгаануудыг тооцно уу.
   
  2.
 • Энэ бэлэвсэн эмэгтэйн амьдрал ямархуу байсан тухай бодно уу? Аль болох олон хүүхэдтэй болохыг хүн бүр хүсэж байхад энэ эмэгтэй зөвхөн ганц л хүүхэдтэй байжээ. Эцэг нь нас бараагүй байх үеийн энэ цөөхөн ам бүлтэй айлын амьдралынх нь баяр баясгалан нь юу байсан бэ?
 • Нөхөр нь нас барах үед энэ эмэгтэйд юу хамгийн хэцүү мэт санагдсан бол?
   
  3.
 • Ганц хүүгээ өсгөж өндийлгөхөд эхэд нь ямар санхүү болон сэтгэл санааны хэцүү асуудлууд тулгарч байсан бол?
   
  4.
 • Хүүгийнхээ шарилын араас дагаж явах үедээ мөн тэр Их Эзэний та лаар юу бодож явсан бол?
   
  5.
 • Залуу хүүг нас барах үед Есүс Найн хотоос 40 км-ийн зай орших Капернаум хотод байсан байжээ. /7:1/ Оршуулга оройтлоо гэхэд л нас барсны дараах өдөр нь байв. Есүс яагаад энэ их хол замыг туулан ирж оршуулганд оролцохыг хүссэн бэ?
 • Тусламж гуйж ирээгүй байхад яагаад Есүс өөрөө тэр бэлэвсэн эмэгтэйд туслахыг хүссэн бэ?
   
  6.
 • Танд ер нь Бурхан цагт нь амжиж туслаж чадахгүй бол яанаа хэмээн түгшиж байсан удаа бий юу? Хэдийд вэ?
 • Есүсийн тусламж хэзээ ч хоцорч ирдэггүйд бид хэрхэн итгэлтэй байж болох вэ?
   
  7.
 • Есүс уйлж буй эхэд яагаад "Бүү уйл" гэж хэлсэн бэ?
 • Таныг ч мөн "Бүү уйл" хэмээн Есүс хэлж байна. Тэр үүгээр юу хэлэхийг хүссэн бэ?
   
  8.
 • Есүс залууг үхлээс яаж дахин амилуулсан бэ?
 • "Есүс залууг эхэд нь эргүүлэн өгөв" /15/ гэсэн нь ямар утгатай вэ?
  9.
 • Энэ үйл явдлаас хойш эх, хүү 2-ын харилцаанд мар өөрчлөлт гарсан бол?
  10. Тэнгэрлэг эцэг маань ч мөн өөрийнх нь цорын ганц хүүг булш руу нь аваачихыг харсан. Түүний уй гашуу тэр бэлэвсэн эмэгтэйн уй гашуугаас илүү байсан болов уу эсвэл бага байсан болов уу?
 • 16-р зүйл дээр "Бурхан өөрсдийн хүмүүс дээр туслахаар ирлээ" гэжээ. Тэр яагаад өөрийнхөө хүүг үхэж байхад нь туслахаар ирээгүй вэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster