GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

12. УУЧЛАЛЫГ АВСАН ЭМЭГТЭЙ (Лук 7:36-50)


Суурь ойлголт: Энэ үед эмэгтэй хүн олоны дунд үс толгойгоо ил харуулдаггүй байжээ. 44-46-р зүйлүүд дээр хүндтэй зочдыг тэр үед хэрхэн хүлээж авч зочилдог байсан тухай өгүүлжээ.
1.
 • Есүсийг гэртээ урьсан Фарисай хүн Есүсийн талаар ямар бодолтой байсан бэ? /36, 39, 44-46/
 • Симон Есүсийг яагаад хамгийн түрүүнд урьсан болоо?
   
  2.
 • Симоны гэрт ирсэн тэр эмэгтэйг бүх хүмүүс тэддэг байжээ. Учир нь эмэгтэй тэр хлтын биу үнэлэгч байв. /37/ Энэ эмэгтэйн хүүхэд ахуй үеийнх нь амьдрал ямархуу байсан бол? Юунаас болж тэр эмэгтэй ийм шившигтэй амьдралаар амьдрах болов?
 • Энэ эмэгтэй ямар хайр халамжийг амьдралдаа мэдэрсэн бол?
   
  3.
 • Гөлтөгнөн савтай үнэт тос тэр үед их үнэтэй байжээ. Ямар учраас тэр эмэгтэй их мөнгө цуглуулж үнэт тосыг худалдаж авсан гэж та бодож байна вэ?
   
  4.
 • Фарисай хүний гэрт очвол таатай уур амьсгал өөрийг нь угтаж авахгүйг мэдэж байсан хирнээ эмэгтэй яагаад заавал тэнд Есүстэй уулзах ёстой байсан бэ?
 • Есүс өөрийг нь цааш түлхэхгүй гэдэгт эмэгтэй итгэлтэй байсаны учир юу вэ?
   
  5.
 • Эмэгтэй яагаад Есүсийн биед хүрэхийг хүссун бэ?
 • Дургүйцлийг чинь төрүүлдэг хүн чиний биед хүрвэл яах вэ?
 • Эмэгтэйг Есүсийн биед хүрэхэд юу болсон бэ?
   
  6.
 • Эмэгтэй яагаад Есүсийн хөлийг нортол тийм их уйлсан бэ?
   
  7.
 • Энэ эмэгтэйн хувьд Есүст итгэх итгэл, Есүсийг хайрлах хайр 2-ын аль нь эхэлж төрсөн бэ? /Хариуг сэдвээс гаргаж ирнэ үү/
 • Та хэзээ нэгэн цагт Есүст үнэхээр их хайртай гэдгээ мэдэрч байсан байх. Тэгвэл яг ямар учраас болж танд тийм сэтгэл төрсөн гэж та бодож байна вэ?
   
  8.
 • 41; 42 дээр Есүс мөнгө зээлдүүлэгчийн тухай бяцхан сургаалт зүйрлэл ярьжээ. /500 денар нь 12 жилйин ажлын хөлстэй тэнцэх мөнгө бөгөөд 50 денар нь 12 сарын ажлын хөлстэй тэнцэх юм./ Энд Есүс гэм нүгэлийг өртөй төсөөлсөн байна. Энэ сургаалт зүйрлэлээр Есүс Симонд юу сургахыг хүссэн бэ?
 • Симоны ямар гэмийг Есүс жишиж хэлсэн бэ?
   
  9.
 • Эмэгтэйн Бурханд гэм нүгэлийн өртэй байсан тэр өр нь юу болон бэ?
 • Симоны Бурханд өртөй байсан гэмийн өр нь юу болсон бэ?
 • Симон яагаад Есүсийг хайрлаагүй вэ?
   
  10. Бүх л гэмийг чинь ил харагч Есүс танд ийнхүү хэлж байна. /48;50/ Та ямар хариулт өгөх вэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster