GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

15. Тэнгэр дахь нэр (Лук 10: 17-20)Суурь ойлголт: 1 болон 9-р ишлэлүүдийг унш.

1.
 • Өнөө үеийн сүм цуглаанд явдаг хүмүүс энэхүү 70 хүний адил хүч чадалтай байсан бол юу болох байсан гэж та бодож байна вэ?
 • Энэ 70 хүмүүс яагаад үйлчлэлийнхаа зөвхөн нэг хэсэгийг л дурьдсан бэ?

  2.
 • Хүмүүс яагаад эрх мэдэл хүч чадалтай болчихоод баяарлан хөөрөлддөг вэ?
 • Дагалдагч нар нь амжилтанд хүрсэн гэж баяралдан хөөрөлдөж байхад Есүс яагаад тэдэнтэй баярлаагүй вэ?

  1.
 • Хэн нэгэний үйлчлэлийн амжилтны төлөө баярлах ба гэнгэрт нэр нь бичэгдэсний төлөө баярлах нь юугаараа ялгаатай вэ?
 • Энэ дэлхий дээрх зүйлсээс болж баярлдаг нь яагаад тэнгэрт байгаа зүйлсэд баярлахаас илүү амархан байдаг вэ?

  2.
 • Муу сүнсийг зайлуулдаг хүчиндээ баярлдаг дагалдагч юу гэж тунхаглах вэ?
 • Тэнгэрт нэр нь бичигдсэнд баярлдаг дагалдагч хүн юу гэж тунхаглах вэ?

  1.
 • Бидний хэг тэнгэрт бичигдсэн гэдэгт баярлахын тулд эхлээд юу болох ёстой вэ?
  2.
 • Хэзээ мөн хэрхэн бидний нэр тэнгэрт бичигдэх боломжтой вэ?
  3.
 • 19-р ишлэл дээр хэлсэн зүйлтэй адил зүйлүүд та хаана хэзээ сонсож байсан бэ?
 • Ямар үед тэ могой болон хэлэнцэн дээр гишгэх зориг гаргадаг вэ?

  1.
 • Яагаад юу ч хэн ч Есүсийн дагалдагч нарт хор хөнөөл учруулж чадахгүй вэ?
 • Юу таныг болон таны хайртай хүмүүсд хор хөнөөл учрууна гэдгээс та айдаг вэ?
 • Энэ сэдэвийн дагуу бол бид юунаас айх хэрэггүй вэ?
 • Харин бидний айх ёстой зүйл юу вэ?

  2.
 • Есүсийн дагалдагчидын ихэнх нь тамлагдан алуулсан билээ. Гэвч тэд өстөн дайснуудынхаа эрх мэдлийг ялан дийлсэн гэдэг нь ямар утгаараа үнэн вэ?
 • Муу сүнс Есүсийг загалмай дээр байхад улыг нь няцлах зөвшөөрөлтэй байсаны учир юу вэ?

  1.
 • Энэ сэдэв нь бидний үйлчлэлийн талаар юу г хэлж байна вэ?

  БАЯРТ МЭДЭЭ: Библи бидэнд тэнгэрт нэр нь бичигдээгүй хүүмүүсйин хувь тавилангын талаар хэлдэг. (Илчлэлт 20:15) Амийн номонд нэр нь бичигдээгүй хэн ч болов ч галтай нууранд хаяагдах болно. Есүс биднийг ийм аймшигт хувь тавиланг бүү амсаасай гэсэндээ Мосегийн адил (Египтээс гэрсэн нь 32:32) “Хэрвээ одоо та хүсвэл тэдний нүгэлйиг уучлаач. Хэрвээ үгүй бол Та Өөрийнхөө бичсэн номноос миний нэрийг арилгаач” хэмээн залбирсан юм.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster