GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

19. ТЭНЭГ БАЯН (Лук 12:13-21)


1.
 • Өмч хөрөнгө өвлєх тал дээр ихэнх гэр бшүлүүд маргаан зөрчилтэй байдгийг та юу гэж үздэг вэ?
 • 13-р зүйлд гарч буй хүн нь, Есүсээс тусламж хүссэн бусад хүмүүсээс ямар ялгаатай байсан бэ?
   
  2.
 • Тэр хүний гол (хэцүү) асуудал нь юу байсан бэ? /13/
 • Хэрэв Есүс түүний хүсэлтийг ёсоор болгосон бол юу болох байсан бэ?
   
  3.
 • 16-20-р ишлэлүүдийг хар. Энэ баян хүний амьдралыг төсөөл. Аз жаргалтай байсан уу эсвэл үгүй юу? Яагаад?
 • Амьдралых нь цорын ганц асуудал нь 17-р ишлэл дээр дурьдсан асуудалтай тийм амьдарлыг та хүүхдүүдээ өгөхийг хүсэж байна уу?
   
  4.
 • ӨӨрт нь нэг удаа ч болов талархаагүй хүний тариалангийн талбай дээр Их Эзэн нар гаргаж бороо оруулсан нь ямар учиртай вэ?
 • Энэ хүний шашин шүтлэг, Бурхан нь юу байсан бэ?
   
  5.
 • Уг баяны хүмүүстэй харьцах харилцааны талаар ямар дүгнэлт хийж болох вэ?
 • Энэ хүний гол алдаа нь юу байсан бэ?
   
  6.
 • Энэхүү сургаалт зүйрлэлийг дэлхийн баян чинээлэг болоод ядуу буурай орнуудын хувьд аваад үз. Үүгээр Есүс бидэнд ямар гэмийг маань ухааруулан ойлгуулахыг хүссэн бэ?
 • Та өөрийн мөнгийг болон байр суурийг хэрхэн ашиглах ёстой вэ?
   
  7.
 • Баян залуу нэг л өдөр үхэх болно гэдгийгээ яагаад бодолцоогүй вэ?
 • Та ямар үед хожим ирэх шүүлт, нүүрлэх үхлийнхээ тухай боддог вэ?
   
  8.
 • 21-р зїйл ямар утгатай вэ? (Мөнхийн улсад баян хүн эд баялгаа яаж хадгалж чадах вэ? Бурханы өмнө "БАЯН" байх гэдэг нь ямар утгатай вэ?)
   
  9.
 • Тэнэг баяныг Есүстэй жишиж үзэхэд тэдний адил ба ялгаатай талууд нь юу байна вэ?
 • Бурхан баян залуугаас амийг нь нэхсэнтэй адил Есүсээс мөн амийг нэхсэн. Яагаад?
 • Есүсийн дэлхий дээр байх үедээ зовж олсон ”эд хөрөнгнөөс” хэн хуваалцдаг вэ?

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster