GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

24. ИХ ЗООГ (Лук 14:12-24)


СУУРЬ ОЙЛГОЛТ: Эхэнд уригдагсад нь үнэндээ Еврейчүүд байжээ. Их Эзэн Библийн үг болон баптисмаар дамжуулан хүмүүсийг урьж дуудсан. 16-20-р зүйлийг эдгээр дуудагдсан бүх хүмүүст хамааруулж болох юм.
1.
 • Хамгийн сүүлд хэдийд найр хийснээ та сана даа. Хэрэв хэн нэгэн хүн танд 12-14-р зүйлд бичигдсний дагуу үйлд гэж хэлбэл та яах вэ?
 • Есүс яагаад ядуу зүдүү, өвчтэй зовлонтой хүмүүсийг дайлаасай хэмээн биднээс хүсч байна вэ?
   
  2.
 • 18-20 зүйлийг хар. Найранд очихоос татгалзсан тэр 3 хүний яг жинхэнэ шалтаг нь юунд байсан бэ?
 • Хүмүүс бид яагаад Бурханы хаанчлалаас илүүтэйгээр өөрсдийн өв хөрөнгө /18/, ажил үйлс /19/, хайр дурлалаа /20/ эрхэмлдэг вэ?
 • Таны амьдралд энэ 3-ын аль нь илүү зонхилдог вэ? /Дотроо бодож болно/
   
  3.
 • Уригдсан хүн найрын эзнийг хир хүндэлж байна вэ?
 • Уригдсан хүн хариу урьж чадахгүй байх хэмээн айсандаа найранд ирэхээс татгалзсан байж болох юм. /12 б/ Хэрэв тийм бол энэ нь ирэхээс татгалзсан эдгээр хүмүүсийн тухай юу өгүүлж байна вэ?
 • Ирэхээс татгалзсан эдгээр хүмүүсийн хамгийн том алдаа нь юунд байсан бэ?
   
  4.
 • Сургаалт зүйрлэл дээрх найраар Мөнхийн улсыг төлөөлүүлсэн байдаг. Яагаад ихэнхи хүмүүс энэ газар очихыг сонирхдоггүй вэ?
   
  5.
 • Эхэнд уригдагсад болоод найранд сүүлд очигсдын хоорондох гол ялгаа нь юу байсан бэ?
 • Эхний хэсэг хүмүүс урилгыг хүлээж аваагүй байхад сүүлийн хэсэг нь яагаад хүлээж авах болов?
   
  6.
 • Мөнхийн улсад хүрэх урилгыг дуртайяа хүлээж авах ядуу, тахир дутуу, хазгар доголон, сохор хүмүүс гэдгээр хэний тухай хэлсэн вэ? (21)
 • Энэ хүмүүс дайллаганд нь хариу барих талаар яагаад санаа зовохгүй вэ?
   
  7.
 • 23-р ишлэл хэнд хамааралтай вэ?
 • Уг ишлэл нь авралын зарын талаар бидэнд юу гэж сургаж байна вэ?
   
  8.
 • Энэ 2 бүлэг хүмүүсийн алинд нь та багтах вэ? /Дотроо хариулж болно./
 • Урилгыг хүлээж авахаас татгалзагчдын бүлгээс хүлээн авагчдын бүлэг рүү шилжүүлэхийн тулд таны амьдралд Бурхан ямар зүйлийг хийсэн бэ?
   
  9.
 • Бурханы "Зоог бэлэн болов. Морилон ирцгээнэ үү" хэмээх урилгыг хүргэхээр илгээгдсэн боол бол ЕСҮС өөрөө байсан юм. /17/ Есүс энэ зоогыг бидэнд барихын тулд ямар үнэ төлөх хэрэгтэй болсон бэ?
 • Есүс танд "Зоог бэлэн боллоо. Морилон ирнэ үү" гэж хэлж байна. Та хариуд нь юу хэлмээр байна вэ?
  БАЯРТ МЭДЭЭ: Мөнхийн улсын найранд орохын тулд Есүс өөрөө ядуу, тахир дутуу, хазгар доголон, сохор болох хэрэгтэй болсон юм. Тийнхүү найранд орохыг хүсэгч хэн бүхэн чөлөөтэй уригдах болсон байна.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster