GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

28. БАЯН ХҮН ЛАЗАР 2-ЫН ТУХАЙ (Лук 16:19-31)


СУУРЬ ОЙЛГОЛТ: Абрахам бол Еврейчүүдийн өвөг эцэг бөгөөд Христ Итгэгчдийн итгэлийнх нь ч эцэг билээ. Тэрээр маш баян хүн байжээ. "Лаазар" хэмээх нэр нь "Бурхан тусалсан хүн” эсвэл зүгээр л “Бурхан тусласан” гэсэн утгатай. Зөвхөн энэ сургаал зүйрлэл дээр Есүс хүнд нэр өгсөн юм. “Мосэ болон Зөнчид" бол "Хуучин гэрээ" номны хураангуйлал юм.
1.
 • Баян хүн амьдралдаа ямар зүйлсээр зугаацан цэнгэжг байсан бол? Бололцоотой бүхнийг нэрлэнэ үү?
 • Лазарыг дэлхйи дээр байх үед нь түүний амьдралд сайн зүйл гэж байсан гэж та бодож байна уу?
   
  2.
 • Баян гэрээсээ гадагш гарах болгондоо Лазарыг хардаг байсан атлаа яагаад түүнд тусладаггүй байсан бэ?
 • Лазарт баян хэрхэн хандсантай адилаар хэн нэгэн хүн хүүхдэд чинь хандвал та түүнд ямар шийтгэл оноох вэ?
 • Өнөө үед бид бүгдйин туслаж болох Лазар шиг хүмүүс нь хэн бэ?
   
  3.
 • Эцэг эх нь хүүхдэдээ яагаад "Бурхан туслагч тэр хүн" гэдэг нэр өгсөн бэ? Олон шаалганыг олно уу.
 • Лазарт Бурхан туслаж байсан уу?
 • Есүс сургаалт зүйрлэлдээ яагаад энэ нэрийг сонгсон бэ?
   
  4.
 • Лазар залбирах бүртээ л "Намайг эрүүл саруул, идэх хоолтой байлгаж өгөөч" хэмээн гуйдаг байсан биз ээ. Гэтэл энэ бүхэнд нь хариу өгөөгүй тэр Эзэнд Лаазар итгэлтэй байсаар байсан нь ямар учиртай вэ?
 • Хэрэв Лазар Бурханд итгээгүй байсан бол амьдрал нь ямархуу байх байсан бол?
   
  5.
 • Магадгүй Лазарыг үхэхэд оршуулах ёслол хийлгүйгээр, зүгээр л ядуусын булшинд аваачаад хаячихсан биз ээ. Харин баяныг нас барахад нь булшлав гэж сэдэвт бичигджээ. /22/ Баян хүний оршуулган дээр хүмүүс юу гэж үг хэлсэн бол?
   
  6.
 • Баян хүн яагаад тамд орох болов. /Дээрх тайлбарыг үз/
 • Ямар учраас Лазар мөнхийн улсад орохоор зөвшөөрөгдсөн бэ?
   
  7.
 • 27-31 дээр хүмүүс хэрхэн аврагдах тухай Абрахамтай баян ярилцсан тухай бичжээ. Баян хүн авралын талаар юу гэж бодож байсан бэ?
 • Абрахамын хэлсэнээр бол гайхамшиг яагаад итгэлийг төрүүлж чадахгүй вэ?
   
  8.
 • Хүн авралыг яагаад Библигүйгээр авч чаддаггүй вэ? /29-31/
  9.
 • Лаазарын амьдрал болоод үхэл нь Есүсийхтэй юугаараа төстөй вэ? (Тэдний итгэл, амьдрал, зовлон гэх мэтийг авч хэлэлц)
 • Дахин амилах тухайгаа Есүс хэрхэн урьдчилан хэлсэн бэ?


  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster