GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

36. МӨНХИЙН УЛСЫН ҮҮД НЭЭГДЛЭЭ (Лук 23:32-43)


СУУРЬ ОЙЛГОЛТ: Есүсийн үед зөвхөн ноцтой гэмт хэрэг хийсэн хүмүүсийг л цовдолж шийтгэдэг байжээ. Тэгвэл энэ 2 дээрэмчин мөнгөнөөс болж хүн алсан юм уу эсвэл өөр ямар нэгэн ноцтой гэмт хэрэг хийсэн бололтой.
1.
 • Энэ 2 хүнийг хулгай хийх, хүн алах гэх мэт нүглүүдийг үйлдүүлэх болсон шалтгаан нь юу вэ?
 • Энэ мөчийг хүртлээ тэд гэм нүглээ яагаад хаяагүй вэ?
 • Бусдад төдийгүй өөрсдєд маань хор хөнөөл болохыг мэдсээр байж яагаад бид муу зуршлаасаа салах дургүй байдаг вэ?
 • Энэ 2 хүнд ээж мөн эхнэр гэж байсан байх. Эдгээр эмэгтэйчүүдйин өдөр тутамын амьдралыг төсөөл.
   
  2.
 • Тэр 2 дээрэмчин Есүсийг цовдлогдож байх үед бусдаас илүү ойрхон байсан. Тэдний нэгнийх нь сэтгэлийг Есүсийн ямар байдал хөндөж чадсан бэ?
 • Энэхүү дээрэмчид үзэн ядалт болон өршөөн авалтын ертөнцөд амьдардаг байсан байхаа. Гэвч Есүсийн 34-р зүйл дээрх залбиралын тухай тэд юу бодсон бол? (34-38)
   
  3.
 • Тэдний нэг нь гэмээ ухаарахад юу нөлөөлсөн бэ?
 • Юу биднийг өөрсдийгөө өмгөөлж хамгаалах гэлгүйгээр гэм нүглээ хүлээн зөвшөөрөхөд хүргэдэг вэ?
   
  4.
 • Тэдний нэг нь Есүсийг хаан гэж бодсоны учир юу вэ? (37, 38, 42)
 • Бусад хаадуудтай харьцуулахад Есүс тэр үед яг ямар хаан байсан бэ?
   
  5.
 • Нөгөө нэг дээрэмчин нь Есүсийг хаан эсвэл Христ гэдэгт яагаад итгээгүй вэ?
 • Бид яагаад итгэлээс урьдаар гэмээ ухамсарлах ёстой байдаг вэ?
   
  6.
 • 42-р зүйл дээр ”Есүс ээ мөнхийн улсдаа орохдоо намайг санаарай“ гэсэн богино залбирал бий. Тэр яагаад “намайг мөнхийн улсдаа оруулаач” гуйгаагүй вэ?
 • Биднийг зовож байх үед хэн нэг нь биднийг сандаг нь яагаад тайвшарлыг өгдөг вэ?
 • Шийтгэлээн тамд эдлэнэ гэдгээ мэдэж байсан алуурчин яагаад Есүсйиг өөрийг нь санаасай гэж хүссэн бэ?
 • Танд иймэрхүү залбиралаар залбирах тохиолдол хэдийд гарч болох бол?
   
  7.
 • Уг гэмт хэрэгтэн хэдийд аврагдсан бэ?
 • Энэ хүний гэм нүгэл нь юу болсон бэ?
   
  8.
 • Энэ дээрэмчин Христэд итгэснийхээ дараахан, 6-хан цагийн дараа нас барсан. Тэр сүүлчийнхаа цаг мөчид аз жаргалтай байсан болв уу?
 • Тэр яг үхэх үедээ хэн нэгэнийг үзэн ядаж байсан болов уу?
 • Хүн ёсоор бол энэ дээрэмчин өөрийн амьдралаа сүйрүүлсэн. Гэвч түүний амьдрал хэрхэн чухал ач холбогдолтой болж хувирсан бэ?
  БАЯРТ МЭДЭЭ: Адам Ева 2-ын үеэс эхлээд л мөнхийн улсын хаалга гэмт хүмүүст хаалттай болсон юм. Гэвч одоо энэ хаалга алуурчин, гэмт хэрэгтнүүдэд ч нээгдэж байна. Яг энэ үед Есүсийн өмнө энэ хаалга хаагдаж Тэр бүх хүн төрөлхтөний шийтгэлийг үүрч тамын хаалгаар орсон юм.

  Version for printing    
  ДАУНЛОУДС    
  Холбоо барих    
  Webmaster